Назад

Столицата става зелен град с 840 млн. евро

29.04.2020 г., стр. 8

Столичната община разработи десетгодишен план за действие за Зелен град, който включва инвестиционни програми в областта на транспорта, строителството, енергетиката, околната среда, водите, отпадъците и земеползването, съобщиха от кметството.

Общо са заложени 840 млн. евро за реализацията му. За постигане на „зелените" цели са планирани мерки за подобряване и разширяване на дела на зелените пространства и интегриране на зелената инфраструктура в целия град. В целите за „чиста енергия" се предвижда увеличаване на дела на обществения транспорт, насърчаване на използването на по-чисти горива, увеличаване ползването на възобновяема енергия, подобряване на енергийната ефективност в сградите и намаляване на използването на твърдо гориво за отопление на сгради.