Назад

София ще получи още 218 млн. лв. за екологичен транспорт

11.07.2019 г., стр.5

Общината кандидатства с 3 проекта по оперативна програма "Околна среда" за закупуване на електробуси, трамваи и тролеи

Таня Петрова

3 проекта за екологизиране на градския транспорт ще внесе за финансиране по оперативна програма "Околна среда" Столичната община. Проектите са на стойност близо 218 млн. лв. и с тях ще бъдат закупени нови превозни средства за целия наземен транспорт.

Очаква се Столичният общински съвет да даде днес зелена светлина за кандидатстване по програмата. По оперативна програма "Околна среда" ще бъдат отпуснати близо 500 млн. лв. за мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух, като право да кандидатстват по тях имат 10 общини. Максималното финансиране за всяка една от тях вече бе определено на ниво планиране на приоритетна ос на програмата.

По програмата могат да се закупуват електрически автобуси и тролейбуси, както и да се доставят трамвайни мотриси. София планира да закупи 30 шестметрови електрически автобуса (13.5 млн. лв.) и 22 деветметрови автобуса (16.5 млн. лв.) със зарядни станции за тях, които ще бъдат използвани за откриване на нови линии с довозващи функции до трамвайни и метроспирки. Извън тази поръчка ще бъдат доставени и 30 броя нископодови единични бързозарядни електробуси (39.1 млн. лв.), както и 30 броя нови съчленени тролейбуси (40 млн. лв.). 9 млн. лв. ще бъдат инвестирани и в ремонт на 3 токоизправителни станции.

Общо 97.4 млн. лв. ще бъдат инвестирани за доставка на съчленени трамваи. Общината планира да купи 25 нископодови трамвая. Останалата част от финансирането - близо 1%, или 2.4 млн. лв., е предвидено за подготовката на самите проекти и задължителните мерки за комуникация и публичност, уточняват от "Московска". Общината ще сключи с транспортните си оператори "Столичен автотранспорт" и "Столичен електротранспорт" споразумения за изпълнението на проектите, в които ще бъдат определени задълженията на всяка от страните. Съвместно ще се пише и стратегия за възлагане на обществените поръчки по проекта. Към момента не е ясно кой точно ще възлага дейностите.

Право да кандидатстват по тази процедура по ОПОС имат още общините Бургас (65 млн. лв. максимално финансиране), Варна (70 млн. лв.), Враца  (26 млн. лв.), Перник (6 млн. лв.), Плевен (15 млн. лв.), Русе (39 млн. лв.), Сливен (11 млн. лв.), Стара Загора (45 млн. лв.), Хасково (5 млн. лв.). Столичната община е единствената, която има трамваи и получава финансиране по този компонент.

ОЩЕ ПРОЕКТИ

450 000 лв. ще бъде бюджетът на "Програма Европа" за 2020 г., става ясно от проектодоклад на администрацията. По програмата се финансират проекти на неправителствени организации в три приоритетни области: повишаване качеството на живот с акцент качество на въздуха и развитие на демократичните процеси; социализиране на градски пространства; насърчаване на иновативни и дигитални инициативи. И за трите приоритета е заложено финансиране от по 125 000 лв., оставащите 75 000 лв. са за администриране на програмата. Проекти ще се приемат от 3 септември до 3 октомври, оценяването и обявяването на резултатите ще са през ноември и декември. Пълна информация за програмата има на сайта www.evropa-so.bg.