Назад

София налива 140 млн. лв. в нова канализация


17.12.2020 г., с. 14

 

София налива 140 млн. лв. в нова канализация

 

140 млн. лева ще бъдат вложени в изграждане на канализация в квартали на София.

Проектът предстои да бъде гласуван днес в Столичния общински съвет, след като бе одобрен от комисията по бюджет и финанси. Той предвижда градът да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“. Със средствата ще бъде изградена канализация и ВиК инфраструктура в квартали, където такава липсва. Сред тях са някои от считаните за най-елитните жилищни зони на столицата като тези в Подвитошката яка като Драгалевци и Симеоново. Нови колектори се планира да бъдат изградени и в Банкя, Панчарево, Нови Искър, както и районите „Връбница“ и „Сердика“.

Проектът ще доведе до подобряване на качеството на услугата, и то по европейски стандарти за водоснабдяване и отпадъчни води, изтъкват от общинския съвет. При изготвянето на Регионално прединвестиционно проучване е получена подкрепата и одобрение на „Джаспърс“, от където е предоставена и външна техническа помощ. В Столичната община вече подготвят и техническите спецификации на първите проекти, които са за 140 млн. лв. Иначе общата стойност на всички разработени проекти за пълно съответствие с изискванията на Европа, в трите агломерации с над 10 000 жители - София-град, Банкя и Нови Искър, е над 1,3 млрд. лв, посочват от общината.