Назад

София и Виена проучват трафика при епидемия

07.04.2020 г., стр. 14

Международно онлайн проучване за влиянието на пандемията COVID-19 върху ежедневната мобилност започнаха съвместно Техническият университет във Виена и общинското предприятие „Софпроект“ в София. Целта е да се събере възможно най-пълна информация за промяната на всекидневните транспортни навици на хората по света в ситуацията на извънредни мерки и ограничения.

Създадената база данни ще послужи на научните общности да анализират и предложат стратегии за бъдещото развитие на транспортния сектор. Резултатът ще е адаптиране и модернизиране на транспортните услуги в градовете, така че да бъдат предотвратени негативните ефекти при възникването на подобни извънредни обстоятелства. Информацията за София ще бъде представена и обсъдена с общинското ръководство с цел подобряване на транспортната услуга в столицата, съобщиха от „Софпроект“.