Назад

Създават зони с ниски емисии, влизат само автомобили с висок екоклас


18.12.2020 г., с. 9

 

Столичният общински съвет прие промени

Ползваме зелен билет в София по-често

Създават зони с ниски емисии, влизат само автомобили с висок екоклас

1 лв. за цялата градска мрежа ще е опция при по-ниски нива на замърсяване на въздуха

 

Зелен билет, на стойност 1 лв. на ден за целия градски транспорт в София, ще се въвежда и при по-слабо замърсяване на въздуха в града. Това реши Столичният общински съвет, като промени механизма с оперативни мерки  за намаляване на замърсяването. Това означава, че билетът ще се ползва по-често, обясни председателят на Комисията по екология в Столичната община Лорита Радева.

В механизма е заложено сваляне нивата на замърсяване с фини прахови частици, над които да се прилагат начертаните настоящи мерки. Сред действащите мерки, които се въвеждат според конкретна норма на замърсяване, са зеленият билет, безплатните буферни паркинги, проверки на строителни обекти и др. Зеленият билет сега се въвежда при измерени над 200 микрограма фини прахови частици на две станции, а занапред това ще става при 150 микрограма.

Общината ще излиза и с нови призиви за дните, в които са отчетени нива на мръсен въздух. Сред тях са децата да не излизат в дворовете на училищата, ограничаване на използването на камини с открита горивна камера в случай, че е втори топлоизточник, както и споделено пътуване, предвижване с велосипед или пеша.

Работна група към Столичната община ще предложи създаването на зони с ниски емисии от транспортно замърсяване. Това касае автомобилите, които са с по-нисък екологичен клас.

„В определени дни, когато нивата на замърсяване на въздуха са високи, нашата амбиция е да създадем зони, в които навлизането да е ограничено само за автомобили с висок екологичен клас и ниско замърсяване от своето придвижване", отбеляза Радева, цитирана от БНР.