Назад

Програмата за нови детски градини влиза в СОС

11.11.2020 г., с. 9

 

ОДОБРЕН ДОКЛАД                                                                                

Програмата за нови детски градини влиза в СОС

 

Докладът за тригодишната програма на Столична община за изграждането на детски градини и училища, която да бъдат вдигнати 67 нови сгради, бе одобрен от поредната комисия в Столичния общински съвет - тази по образование и култура. Документът влиза за гласуване в СОС на сесията в четвъртък.

Програмата бе представена от кмета на София Йорданка Фандъкова в края на октомври. Целта й е да се реши проблемът с недостига на места в детските градини и ясли в столицата. Направена на базата на информация от районните кметове за наличните общински терени и градоустройствени процедури, както и проектната готовност.

„Направен е общ анализ и има постъпили допълнителни предложения. Всеки случай е разгледан конкретно и в програмата има етапност на всеки обект. Смятаме, че ще е целесъобразно на всеки 6 месеца да актуализираме тази програма“, коментира пред комисията зам.-кметът по образование на Столичната община доц. д-р Тодор Чобанов. Той, зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов и зам.-кметът по строителство инж. Ангел Джоргов са вносители на доклада за 3-годишната програма.

През октомври бе обнародвана и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. Промените вече позволяват да се отварят детски градини на първи и втори етаж на нежилищни сгради и на първи надземен в жилищни сгради.

За 3 години в София трябва да има още 67 нови сгради за детски градини и ясли, в които ще се разкрият 282 групи, а през 2021 г. ще започне градежът на 31 нови сгради. Всеки районен кмет, който има готов проект за детска градина, има общински терен и е провел конкурса за избор на изпълнител, ще бъде финансиран от Столичната община. Има и терени, които ще влязат в процедура на отчуждаване.

С новото строителство се цели осигуряване на места за всички деца от 3 до 6-годишна възраст в София. До миналия месец недостигът на места в градините бе 2281 за деца от 3 до 6 години, а за детските ясли има 6644 чакащи деца.