Назад

Преди Пандемията:20% от хората у нас готови да сменят населеното си място

08.04.2020 г., стр. 4

МАРИЯ НИНОВА

20% от населението в страната, или 908 хил. души, на възраст между 16-65 години, имат намерение да променят населеното място, в което живеят. Това става ясно от проучване на общинското предприятие „Софтпроект", в което са се изследвали нагласите за бъдеща миграция към София. Данните обаче са, преди да се обяви пандемията от коронавирус. От проучването става ясно, че 13% от потенциалните мигранти планират да се преселят в София. От тях близо 9% ще дойдат от областните градове и 4% от селата.

„Практиката на демографските прогнози досега показва, че обичайно се реализират едва около 12% от заявените намерения. Това означава, че в близко бъдеще в София ще се заселят нови 14 200 души", се посочва в изследването. Същевременно 11% от анкетираните заявяват, че планират да напуснат София и да заживеят на друго място, което най-често е чужбина. Стъпвайки отново на опита от досегашни подобни проучвания, показващи реализация на 12% от заявените намерения, социолозите изчисляват, че през следващите години около 11 500 жители на столицата може да я напуснат.

Относно анализите за развитието на миграцията към София се посочва, че над 64% от анкетираните столичани са заявили, че живеят от рождението си в града. Останалите 36% са се преселили тук в различни периоди от живота си. Основните причини за това са свързани със сключване на брак, развод, съвместно съжителство, търсене на по-добри възможности за работа и образование. 31% от мигрантите са дошли от малки градове извън границите на Столичната община. Близък по стойност е и делът (28%) на пристигналите от областните градове в страната. Преселилите се от села извън територията на общината са 15%.

В проучването става ясно, че София привлича основно млади хора на възраст до 29 години, които не са семейни. 49% от потенциалните преселници в София са със средно образование. Около 38% имат придобита специалност. Делът на хората с висше образование е 23%, а с по-ниско образование са 27 на сто. По своя социален статус 43% работят на постоянен или временен трудов договор, а 40% в момента учат. Близо 11 % са безработни. За 74% от потенциалните мигранти основната цел на преселването е получаването на по-високи доходи и стандарт на живот. Осигуряването на работа е мотив за 51 % от тях. Започването на работа по придобитата квалификация и получаването на желаното образование са цели за 28 процента. За 20% това е осигуряването на по-добра обществена среда. Толкова е и делът на тези, които се стремят към по-добри битови условия на живот.

57% от желаещите да напуснат София искат да се преселят в друга държава. Към малките градове и селата в страната ще се насочат 15%, а към областните градове 7% от тях. Вътре в границите на общината преселванията са около 3 процента. Най-много от потенциалните емигранти (46%) от столицата са млади хора на възраст от 16 до 29 години. В следващия възрастов интервал от 30 до 49 години попадат 40% от столичаните, планиращи да заживеят на друго място. Най-малко - 13%, са на възраст от 50 до 65 години.