Назад

Постоянен адрес вкарва в забавачка


18.12.2020 г., с. 9

 

НАРЕДБА

Постоянен адрес вкарва в забавачка

Документи  на хартия няма да са нужни

 

Критериите за прием в ясли, детски градини и подготвителни групи за училище в София се уеднаквяват и за всички деца се въвежда уседналост при кандидатстване. Това стана след като Столичният общински съвет прие доклада на зам.-кметовете Тодор Чобанов и Дончо Барбалов за наредба с ясни правила при кандидатстването.

Приемането на наредбата бе необходимо за уеднаквяването на процедурата по приема на деца за възраст от 10 месеца  до 3 години.

Това ще улесни родителите на хлапета в предучилищна възраст при кандидатстването им в детските заведения в Столична община.

Новата наредба въвежда критерий, според който предимство ще ползват деца, чиито родители дългогодишно живеят в София. Най-много точки ще се дават на тези, чиито родители имат постоянен адрес над 3 години - 4. За родителите с адрес от 1 до 3 години точките са 3, а за тези с 1 година - 2. Уседналостта влиза в сила при прием от март догодина.

Предвижда се да отпадне изискването за представяне на документи на хартиен носител при записване на класираните деца.