Назад

Още четири столични района със зелени острови


30.12.2020 г., с. 9

 

Още четири столични района със зелени острови

 

След успешното реализиране на пилотен проект в район „Надежда“, при който са изградени „зелени острови“ за разделно събиране на отпадъци, Столична община планира да разшири тази система в още четири района. Системата ще бъде реализирана в 4 района: „Слатина“, „Подуяне“, „Овча купел“ и „Красна поляна“. 300 домакинства от квартал „Надежда“ вече изхвърлят разделно отпадъците си, съобщи БНР. Цветните контейнери са поставени в „зелен остров“ в междублоково пространство, а достъп до тях имат само участващите в проекта семейства.