Назад

На първа линия

22.04.2021 г., с.7

На първа линия

Отпускат допълнителни пари за здравните медиатори

10 души работят към Общината

 

Столичният общински съвет ще гласува отпускането на 20 000 лв. за допълнителните трудови възнаграждения за здравните медиатори. Те са на първа линия в условията на пандемия от COVID-19 и работят с малцинствените групи в София. 10 здравни медиатори работят към Столичната община.

Техните задължения са да посредничат и/или придружават живеещите в компактни малцинствени групи при необходимост от спешна медицинска помощ, женска и детска консултация, профилактични прегледи, да им помагат при попълване на различни видове документи, в това число за кандидатстване за детска градина, училище и др.

За дейността си медиаторите получават от държавата по една минимална заплата на месец. В условията на пандемия Министерството на здравеопазването им осигурява допълнително по 650 лв. брутно.