Назад

Илиян Илиев, изпълнителен директор на „Български ВиК холдинг"

13-19.11.2020 г., с. 30-31

 

Илиян Илиев, изпълнителен директор на „Български ВиК холдинг"

Логично е ВиК холдингът да получи пари от новите европрограми

Холдингът ще се заеме с „Бели Искър“, докато изчакваме предпроектните проучвания за „Огняново“ от Столичната община

 

Илиян Илиев е изпълнителен директор на новосъздадения „Български ВиК холдинг". Преди това той беше управител на ВиК - Шумен, в периода 2019-2020 г. Бил е началник и на ВиК - Ловеч, както и член на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР). Холдингът беше създаден тази година с капитал 1 млрд. лв. от държавния бюджет. Идеята е в него да влязат ВиК операторите с държавно участие, като той ще съдейства с експертиза и финансиране за техни проекти.

- Как и кога всъщност възникна идеята за холдинга? Кой ви покани да участвате в ръководството?

- Отдавна са се обсъждали различни варианти за стабилизиране на ВиК отрасъла, който е хронично недофинансиран. По изследване на Световната банка са необходими около 11 млрд. лв., за да стигнем средното европейско ниво. Ясно е, че не разполагаме с тези пари и затова имаше нужда да се създаде механизъм секторът да функционира ефективно с наличния ресурс. Да, европейското финансиране е важно, но за да го имаме него, е нужно и вътрешно финансиране - оздравяване на ВиК операторите, самоучастие и прочие. За създаването на “Българския ВиК холдинг” има препоръки от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие като начин за ефикасно управление на държавните предприятия. Холдингът е създаден с решение на Министерския съвет от януари 2020 г. и е вписан в Търговския регистър на 5 май с капитал 1 млрд. лв. В момента набираме екип.

- Защо според вас толкова дълго време този сектор беше пренебрегван и не се обръщаше внимание на проблемите?

- ВиК инфраструктурата е доста сложна - тя е под земята, не се вижда, доста бавно се правят инвестициите, трудно се прекъсват нелоялните клиенти. При енергодружествата е по-лесно да се прекъсва клиент, ако не си плати сметката например. Към момента например несъбраните вземания на ВиК-тата възлизат на 130 млн. лв.

- С какъв екип и бюджет разполагате сега?

- В момента имаме само 10 души, предвидено е в структурата да има около 70, предимно инженери, но те ще бъдат поетапно назначавани и според нуждите. Много е сложно и с кадрите. По предварителни разчети, когато холдингът заработи на „пълни обороти“, годишните разходи за екипа ще са около 200 000 лв.

- На какъв етап е прехвърлянето на дяловете на ВиК дружествата в холдинга?

- В момента имаме само 8 ВиК оператора - Бургас, Пловдив, Хасково, Разград, Ямбол, Сливен, Видин, Кюстендил. Останалите 20 с държавно участие са в процедура на оценяване на техните активи. За съжаление тя тече бавно. Работят външни оценители, наети от Агенцията по вписванията, но се надяваме до края на тази година да приключим.

- Ще има ли публичност за критериите и проектите на ВиК операторите? Обикновено такава информация е почти недостъпна от другите държавни холдинги.

- Нашата идея е всичко да бъде абсолютно прозрачно. Холдингът ще изпълнява стратегически инфраструктурни ВиК проекти, ще координира управлението и инвестиционната дейност на ВиК операторите. Изборът на проектите ще става по утвърдена от надзорния съвет и принципала програма. Тези процедури в най-скоро време ще бъдат публично достъпни. Парите са обществени, нямаме никакви намерения да крием как ще финансираме проектите.

До края на 2021 г. е срокът, в който трябва да представим бизнес програма, но смятаме още в началото на годината да е готова. Засега само ВиК операторите могат да кандидатстват, защото са в холдинговата структура. Но не пречи общините да внесат проекти в съответните ВиК оператори и те да ги внесат при нас като холдинг и да бъдат одобрени.

- Какъв ще е процесът, след като бъде одобрен проектът - ВиК операторите ли обявяват обществени поръчки?

- Да, ще оставим възможността на ВиК операторите за избор на изпълнители.

- Споменахте анализа на Световната банка и необходимите 11 млрд. лв., сега еднократно беше отпуснат 1 млрд. лв. на холдинга. Как обаче той ще генерира приходи занапред?

- Ще използваме практики, които съществуват в холдинговите дружества - като осигуряваме вътрешнохолдингови услуги. Нямаме какво да направим, операторите са нашите предприятия, чрез които можем да генерираме приходите. Амбициите ни са да ги подпомогнем в дейността им, да им помогнем с енергийната ефективност, намаляване на загубите по водоснабдителните системи и др. Събираме и екип, който да може да подпомогне и следващите им петгодишни планове. С каквото можем да бъдем полезни, сме отворени да го направим.

- Какви са необходимите промени и реформи, за да не стигаме до кризи в дружествата като тази в Перник, освен погасяването на дълговете?

- Предотвратяването на подобни кризи не е по силите на една институция. Ясно е, че климатичните промени водят до засушаване. Трябва да търсим най-добрата рецепта - съхраняването на водни ресурси в многогодишните изравнители, опазване на подземни водни ресурси, намаляване на загубите, изграждане на алтернативни водоизточници, разумно потребление. Всичко това са мерки, които биха допринесли тази криза, която се случи в Перник, да не стои на дневен ред на други места.

- Имате ли конкретни цели, които си залагате краткосрочно - например постигане на определен процент загуба на вода?

- Те ще бъдат разписани в нашата тригодишна бизнес програма, която възнамеряваме да направим още в началото на 2021 г. Там приоритетно ще финансираме проекти с най-голям ефект върху цялата система. Една от основните ни цели ще е намаляване на водозагубите с 3% годишно.

- Обсъжда ли се концесиониране на ВиК оператори за постигането на тези цели?

- Нашата задача е да действаме като холдинг, да финансираме нашите дружества, да сключваме договори с гарантирани резултати, да даваме заеми. Концесионирането не стои пред холдинга като решение на задачите.

- Ще има ли смени на ръководството на проблемни ВиК дружества?

- Този въпрос не стои на дневен ред. Смяната на управителите трябва да става само по законоустановения ред. Според мен трябва да има ясни правила и критерии за оценка на тяхната дейност и тогава да се пристъпва към назначаване или отстраняване на даден управител.

- А ще направите ли анализ на проблемните?

- Да, искаме да направим и финансов, и енергиен анализ. Но няма как на всички едновременно. Затова ще започнем от тези дружества, които са в по-затруднено положение. Много са важни финансовият и енергийният анализ, за да може да разберем къде е най-правилно да вложим средства.

- В какви срокове например трябва Шумен и Добрич да върнат кредитите, които холдингът им отпусна, за да покрият разходите си за електроенергия?

- Срокът на целевите заеми е осемгодишен с тригодишен гратисен период. Но ние не можем да изливаме средства в каца без дъно. Целта бе да предотвратим възникването на криза по време на пандемия (дружествата щяха да останат без ток, а областите без вода - бел. ред.). Но сега първото, което трябва да направим, е анализ на тези дружества, за да разберем какво е нужно, за да не закъсат пак след една година и да искат пари. И двете дружества са бенефициенти по програма „Околна среда“ и тяхното финансово оздравяване е важно. Работим на бързи обороти, колкото е възможно.

- През октомври с решение на Министерския съвет на холдинга се възложиха дейности по язовир „Огняново“, които бяха поискани от кмета на Столичната община. Какво предстои по този проект? Предстои да възложим правен и финансов анализ. След което ще се проектира. Холдингът ще се заеме с „Бели Искър“, докато изчакваме предпроектните проучвания за „Огняново“ от Столичната община.

- В публичното пространство има притеснения за язовир “Огняново”, че водата е радиоактивна, защото се ползвала за водоснабдяване на „Кремиковци“ преди.

Отговор на този въпрос ще дадат предпроектните проучвания. Но ние също ще направим анализ. Нелогично е да хвърлим едни пари и след това да се окаже, че водата е негодна за пиене.

- Защо се работи по проект за София, която е добре обезпечена с водни ресурси?

- Тук говорим за алтернативни водоизточници при евентуално засушаване, което по принцип е проблем в глобален мащаб. Засега благодарение на природата София въобще не е застрашена от воден режим.

- Проблем обаче има по Черноморието, където се планира язовирите “Порой” и “Ахелой” да се пригодят за водоснабдяване. Има ли ВиК холдингът общо с този конкретен проект?

- Да, има общо - по искане на ВиК оператора вероятно ще финансираме. ВиК - Бургас, ще изготви и изпълни проектите. Язовирите са за напоителни нужди и са към Министерството на земеделието. Със съответните проекти те могат да бъдат пригодени за питейни нужди. Трябва да се оправят техните стени, да се направят деривации, довеждащи водопроводи, пречиствателни станции и да бъдат включени в системата, за да може, ако се наложи, като алтернатива да се използват.

- Възможно ли е всичко това да се случи достатъчно бързо, ако се наложи?

- Това трябва да се случи възможно най-бързо, за да може, ако действително не капне капка дъжд, да бъдем готови и да не се стига до ситуация като в Перник. Доколкото знам, проектите са напреднали, трябва да бъдат внесени в холдинга, ние да ги одобрим и финансираме и да бъдат проведени процедури по обществени поръчки.

- Предвиждат ли се допълнителни финансови инструменти за увеличаване на инвестициите в сектора и повишаване на контрола им?

- Международните практики ни дават основание да мислим в тази посока. Има интерес от финансови институции, но ние още сме в много ранен етап. Трябва да изготвим нашата бизнес програма, да направим обследвания и сметки, тогава евентуално да вървим към привличане на външни инвестиции.

- Холдингът може ли да бъде бенефициент по оперативни програми в следващия програмен период?

- Това е доста логично да се случи по следващата програма “Околна среда”. Тя дава приоритет на свързаните междурегионални проекти, където холдингът може да бъде координатор или пряк бенефициент. Предстои обсъждане. Не е невъзможно.

В плана за възстановяване и устойчивост на правителството има проект за реконструкция на ВиК системи и пречиствателни станции за агломерации между 2 хил. и 10 хил. жители. Ресурсът е 575 млн. лв. с период на изпълнение 2021 - 2026 г. ВиК холдингът ли ще управлява тези пари? На този етап не мога да кажа.

- Участва ли холдингът в разработването в Закона за ВиК?

- Не, но имаме виждане по него и ще дадем препоръки.

Интервюто взе Мила Чернева