Назад

До 20 дни вкъщи за подготвителните групи, в яслите и градините – без ограничение


30.09.2020 г., с. 2

 

До 20 дни вкъщи за подготвителните групи, в яслите и градините - без ограничение

 

ДАРИНКА ИЛИЕВА        

От 10 на 20 дни ще бъдат увеличени отсъствията по уважителни причини на деца, които са в подготвителна група. Такава промяна в Наредбата за предучилищното образование се обсъжда заради епидемичната обстановка.

На сайта на електронната система на детските градини в София вече е пуснато такова съобщение до родителите.

В случаи, при които присъствието на децата в детската градина е невъзможно, защото са със заболявания или родителите им са в рискова група, може да се премине към самостоятелна организация. В този случай родителите подават заявление до директора на детската градина, обясни шефката на столичната общинска дирекция по образование Мария Минчева.

За по-малките пък има препоръка към родителите, ако може, да си останат вкъщи. Тя обаче е към семействата, в които децата живеят заедно с възрастни хора или с такива от рискови групи.

Родителят може да подаде декларация в свободен текст или по образец, че желае, детето му да остане вкъщи за съответен период в рамките на извънредната епидемиологична обстановка, и отсъствията ще се извиняват служебно. Няма ограничение в срока, тъй като става дума за малки деца, при които формата на обучение не е със задължителен характер. „Заради пандемията тази година ще премахнем и изискванията за новоприетите деца, при които има определен срок, в който трябва да започнат да посещават ясла или градина, за да не си загубят местата. За ясла срокът сега е 60 дни, а за детска градина - 30 дни. Това изискване ще отпадне и няма автоматично да се отписват деца, които не са спазили този срок“, подчерта Минчева.