Назад

Комуникационните технологии – най-оборотният сектор в София

30.10.2020 г., с. 9

 

АУТСОРСИНГ СЕКТОРЪТ НАДХВЪРЛЯ 9 МЛРД. ЛВ.

Комуникационните технологии – най-оборотният сектор в София

Очаква се дялът на строителството да спадне

 

Доклад на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции и Института за пазарна икономика посочи най-бързо растящите сектори в икономиката на София. Сред тях е Информационно-комуникационните технологии (ИКТ) и далекосъобщенията, информират от money, bg. Той се е увеличил почти двойно в рамките на последните пет години до 10,9 млрд. лв., или 15% от БВП на столицата. Тъй като отрасълът се характеризира с особено голяма производителност на труда, това позволява съответно заетите в него да получават чувствително по-високо заплащане от средното както за страната, така и за столицата, което им осигурява сравнително висок стандарт на живот“, пише в доклада.

Аутсорсинг секторът също расте бързо и вече надхвърля 9 млрд. лв. произведена продукция към края на 2019 г. За разлика от ИКТ сектора, който е разнообразен откъм размера на компаниите, този се доминира от няколко големи фирми с по няколко хиляди наети. Тези сектори обаче все още не са най-значимите за столицата.

Най-голяма тежест има търговията, която съставлява над 1/5 от икономиката на София, като през последните години този дял остава сравнително стабилен и номинално през 2019 г. достига 19 млрд. лв. На второ място е преработващата промишленост с 10,4 млрд. лв. Сред другите основни сектори е строителството, което постига 8,3 млрд. лв. произведена продукция към края на 2019 г. Заради кризата обаче през следващите години вероятно неговият дял ще спадне. Благодарение на столичното летище транспортният сектор в София записва 7,1 млрд. лв. Той също ще пострада от кризата.