Назад

Адрес на детето става водещ критерий за прием на 4-годишни в градина в София

28.09.2020 г., с. 14

 

Адрес на детето става водещ критерий за прием на 4-годишни в градина в София

 

ДАРИНКА ИЛИЕВА

Адрес на детето става водещ критерий при кандидатстване за прием в детска градина или подготвителна в София. Това ще важи за по-големите деца - над 4-годишна възраст, а за по-малките водещ ще е адресът на един от родителите при кандидатстване в ясла или в 1 -а градинска група.

Това предвижда проектът за нова наредба за прием на деца в общинските ясли, градини и в подготвителните групи в София, внесен от зам.-кметовете доц. Тодор Чобанов и Дончо Барбалов и шефката на комисията по култура и образование в СОС Малина Едрева.

Постоянен адрес на един от родителите или настойниците в София през последните над 3 г. ще носи 4 точки при кандидатстване, както „24 часа“ вече съобщи. Ако адресът е от последните от 1 до 3 г., точките ще са 3, а ако е само от година - 2. Настоящ адрес над 3 г. в столицата ще дава 3 т„ през последните от 1 до 3 г. - 2 т., а в последната 1 г. - 1 т. Същите са и точките, които ще носят съответно постоянен и настоящ адрес на детето, когато то кандидатства за втора, трета и подготвителна група.

Според проекта няма да се счита за промяна на постоянния или настоящ адрес, ако тя е в рамките на територията на София - например става дума за местене от един квартал в друг.

Според мотивите критериите, свързани с постоянен или настоящ адрес, се въвеждат, за да може децата, чиито родители живеят по-дълго в София, да получат предимство при кандидатстване. Освен това с новата наредба се уеднаквяват правилата за прием в ясла и в градина и с въвеждането на адрес на детето като критерий се синхронизират изискванията с тези при кандидатстване в първи клас. Родителите ще бъдат облекчени и с по-малко документи, които ще трябва да представят, тъй като част от нужната информация ще се получава по служебен път.

По 2 точки бонус ще се получават, когато постоянният или настоящ адрес на родителя или на детето е в същия район, в който е желаното детско заведение. Две точки ще носи, ако един от родителите работи или е в отпуск за отглеждане на дете. Толкова ще се дават и на майка или баща редовен студент. От последните две условия обаче ще може да се ползва само едно. По 1 точка ще се дава за близнаци, за деца, родени с разлика до 2 г., или за брат или сестра, които посещават същата ясла, градина или училище.

По социални критерии пълните сирачета ще получават 7 т., тези с един починал родител - 6, дете на родител с над 70% трайно намалена работоспособност - 4 т. По 4 т. ще получава дете с един неизвестен родител или такъв с отнети родителски права, по 3 т. - за настанено в приемно семейство или при роднини, осиновено или такова в риск. За многодетните семейства бонусът ще е 2 т.

Седем точки ще получават децата със специални образователни потребности. Такива ще могат да се приемат до 3 в група. Предимство от 3 т. имат деца с хронични заболявания, които също могат да са до три в група.

Бонус ще се дава за посоченото като първо, второ и трето желание детско заведение - съответно по 3, 2 и 1 т. Отпада бонусът от 1 точка, който сега получават посещавалите ясла деца.

Поради постъпили много заявления за прием на деца в риск, жертви на насилие или такива, чийто родител изтърпява наказание лишаване от свобода, са разработени специални правила за подобни случаи. Такива ще се приемат над определния лимит в групите - до 2 деца в група. Освен различните случаи, които са описани в правилата, по този ред ще се приемат и деца на работещи в общинските ясли, градини и училища. Тук изискването е за поне 6 месеца стаж.

Предложението е новите правила да влязат в сила от 1 март 2021 г. До 17 октомври се приемат становища по проекта за нова наредба. След това тя ще влезе за обсъждане в СОС.