Назад

3 млн. повече за чистота


18.12.2020 г., с. 9

 

ПЛАН-СМЕТКА

3 млн. повече за чистота

С 24% се увеличават площите за миене

 

220,4 млн. лв. ще бъдат отделени за всички дейности по почистването на Столична община през 2021 г. План-сметката, която бе одобрена от Столичния общински съвет, включва всички дейности по събирането и обезвреждането на отпадъци, лятното и зимно почистване на улици и публични площи и др.

За сравнение бюджетът за настоящата година е 217,11 млн. лв., като 40% от него отиват за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

В план-сметката за догодина е заложено с 24% да се увеличи площта на улици и обществени места, които ще бъдат измивани през следващата година. Така общата им площ достига 95 495 дка. Ще се поддържат по 5 пъти годишно с автоцистерни с маркучи, освен улиците, така и велоалеи, тротоари.

Размерът на такса битови отпадъци за поредна година остава непроменен.