Назад

13-метрова инсталация слагат на мястото на мавзолея


  15.09.2020 г., с. 5

 

ВИСОКИ ТЕХНОЛИГИИ

 

13-метрова инсталация слагат на мястото на мавзолея

 

Инсталация „Един човек" на Венелин Шурелов ще бъде поставена на мястото на мавзолея. 13-метровата конструкция ще е покрита с над 40 LED дисплея, които ще излъчват динамично визуално съдържание.

Програма „Навън" на Столична община ще финансира проекта „Един човек" с 81 100 лв. Планирано е монтажната дейност на площадката на бившия мавзолей да започне в края на септември и да приключи до средата на октомври, а „Един човек" ще бъде на разположение на града до декември 2021 г. Като допълнителна мярка за сигурност зоната, която има 24-часово видеонаблюдение, ще бъде охранявана и от Общинска полиция.

Доц. Шурлов е завършил „Сценография" в Националната художествена академия.