Назад

Столичната община подменя стари печки

23-24.11.2019 г., стр. 7

Офис сгради с обща площ от 41 хил. кв. м са били въведени в експлоатация през третото тримесечие на тази година, с което общият обем на офис площите в София е достигнал 2,1 млн. кв. м, сочат данни на една от консултантските компании.

Нетно усвоените офис площи през третото тримесечие възлизат на 29,700 кв. м, а за периода са били сключени сделки за 25,900 кв. м. Повече от 50% от новозаетите кантори са били наети от П" компании, които предвиждат помещенията за резерв при планирано разрастване.

Както и при предходните тримесечия въведените в експлоатация сгради са били съсредоточени в района на бул. „Цариградско шосе" и кварталите „Младост" и „Хладилника". Общата квадратура на офис проекти в процес на строителство остава непроменена - 413 хил. кв. м, от които 142 хил. кв. м се очаква да бъдат завършени до края на 2020 година.

Наемните нива и през третото тримесечие остават стабилни, като за офиси клас А са между 12 и 14 евро на кв. м, а за клас Б -между 8 и 11 евро на кв. м. Свободните площи при офис сградите от клас А достигат нивата от началото на годината от 9,5%, или 200 000 кв. м, сочат данните на MBL.