Назад

Секат опасни дървета в Борисовата градина

Премахване на сухи и опасно наклонени дървета започна вчера в Борисовата градина.

Отсичат се само опасните дънери, разположени до 25 метра от алеите в зоната от парка между бул. „Цариградско шосе", бул. „П. Ю. Яворов", бул. „Драган Цанков" и централната алея покрай обсерваторията на СУ „Св. Климент Охридски". Останалите маркирани дървета в същия участък ще бъдат само кастрени, за да се премахнат опасните клони.

Всички мероприятия ще се извършват от специализиран екип на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори", като членовете на екипа ще бъдат облечени със специализирано обозначаващо работно облекло. Обозначени ще бъдат и превозните средства, с които ще се извеждат отрязаните дървета и клони от парка. Всички мероприятия ще се извършват единствено в рамките на работния ден.

Изрязаните дървета и клони ще бъдат своевременно извозвани до Инсталацията за компостиране на биоразградими отпадъци „Хан Богров" и от тях ще бъде произвеждан компост.