Назад

Режат опасни дървета в Борисовата градина

Даринка Илиева

Премахване на сухите и опасно наклонени дървета, които са в 25-метровата зона до алеите, започна в горската част на Борисовата градина.

За санитарната сеч има решение на екокомисията към СОС. През лятото бяха проверени дърветата в пилотна зона от 190 дка в лесопарка. Там като опасни бяха констатирани 733 дървета, а други 111 бяха маркирани за кастрене. Не е ясно точно колко от тях попадат в 25-метровата зона.

Всички дейности ще се извършват от специализиран екип на общинското предприятие „Управление на общински земи и гори". Както хората, така и превозните средства ще са обозначени, обясниха от Столичната община.

Изрязаните дървета и клони ще се извозват до компостиращата инсталация в „Хан Богров" и от тях ще се произведе компост. Всеки може да проследи маршрута на камионите, въвеждайки регистрационния номер в сайта на Изпълнителна агенция по горите - tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi.