Назад

Подобрения за 6 млн. лв. в завода за боклук

10.12.2018 г., стр. 5

Столичната община планира да бъдат вложени над 6,1 млн. лв. в подобрения в завода за преработка на отпадъци в село Яна. 5,2 млн. лв. без ДДС ще бъдат инвестирани в оптимизацията на работата на завода.

Пусната е обществена поръчка за разширяване на оперативния капацитет при запазване на съществуващата инфраструктура и направените инвестиции на системите за сепариране на рециклируеми материали от смесения битов отпадък, третиран в завода. За 2019 г. очакваните количества смесен битов отпадък, който ще постъпва в завода, е до 380 000 т., от които общото прогнозно количество на отделените рециклируеми материали трябва да запази достигнатия вече минимум 9,52% и да го надгради при възможност.

Продължителността на поръчката 12 месеца. Оферти се подават до 11 декември. С 480 000 лв. без ДДС ще лепят гумени транспортни ленти в завода. До 4 януари се кандидатства за поръчка от 490 000 лв. без ДДС.

Тя включва доставка на резервни части, профилактика и поддръжка на техника за третиране на битови отпадъци и ремонти на барабанни сита, сепаратори и др.