Назад

БНБ разреши сделката за „Общинска банка"

Купуват 67,6% от капитала

БНБ одобри сделката за продажба на „Общинска банка". Управителният съвет на БНБ реши да издаде предварително одобрение за придобиване от „Новито Опортюнитиис Фонд АГмвК" (Novito Opportunities Fund AGmvK) на 3 880 388 броя безналични акции, или 67,64% от акционерния капитал, в размер на 57 362 810 лв., на „Общинска банка" АД.

Купувачът е дружество, учредено съгласно законодателството на Лихтенщайн. То представлява алтернативен инвестиционен фонд, лицензиран и надзираван от Financial Market Authority (FMA) - Орган за надзор на финансовите пазари на Лихтенщайн. Всички акции от капитала на дружеството са собственост на „КАИАК Фонд Мениджмънт АГ" - дружество, учредено съгласно законодателството на Лихтенщайн, представляващо алтернативен инвестиционен фонд.

От БНБ са установили, че емитираните от купувача инвестиционни дялове без право на глас са придобити от дружеството „Инса Ойл" ООД на Георги Самуилов.

Купувачът е уведомен, че конвертиране на инвестиционните дялове без право на глас в акции с право на глас в „Новито Опортюнитиис Фонд АГмвК", като лице, упражняващо контрол върху купуваната банка, може да се извършва само след одобрение от БНБ.