ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" обявява Решение № 300/13.05.2022 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк", част от проект „Развитие на железопътен възел София" от проектен км 1+061 до проектен км 8+409", на територията на район „Надежда",...

02.06.2022

Решение № 332 по Протокол № 55 от 12.05.2022 г. на Столичния общински съвет за преименуване на част от ул. „549“ в район Подуяне с името ул. "Милен Цветков"

20.05.2022

Временно преустановяване водоподаването към чешмите от водоналивния кът на находище на минерална вода „София-Баталова воденица" от 9:00 ч. на 13.05.2022 г.

13.05.2022

Решение № 281 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на Район “Сердика”, кв. “Бенковски“ с името “Лиляна Бочева”

29.04.2022

Решение № 260 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичния общински съвет за потвърждаване на Решение № 214 от 07.04.2022 г. и именуване на локална градина с алейна мрежа в Район „Изгрев“ с името „Борис Немцов“

29.04.2022

Решение № 259 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичния общински съвет за потвърждаване на Решение № 213 от 07.04.2022 г. и именуване на алея в Район „Изгрев“ с името „Героите на Украйна“

29.04.2022

Министерствота на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията на Столична община

26.04.2022

Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг – допълване на нов компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“ към проект “Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“

20.04.2022

Решение № 214 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на озеленено пространство в Район „Изгрев“ с името площад „Борис Немцов"

15.04.2022

Решение № 213 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на площадно пространство в Район „Изгрев“ с името „Героите на Украйна“

15.04.2022