Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение: „Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение (ТК1 – Градоман)” в ПИ с идентификатор 02659.2265.89, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община, с възложител „КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД 27.05.2022
Инвестиционно предложение: „Обособяване на Площадка за извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), отпадъци от хартия, пластмаса и опаковки” в ПИ с идентификатор 68134.505.2024, гр. София, район „Сердика”, Столична община, с възложител „ЕКО СТИЙЛ ТРЕЙД” ООД 25.05.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на разпределителен газопровод от регулация на вилна зона „Косанин дол“ до регулация на м. „Детски град“ (землище на с. Панчарево) и разпределителен газопровод от с. Панчарево до регулацията на с. Герман, район "Панчарево", Столична община, с възложител „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД 25.05.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на автомивка, офиси, бистро, магазини, книжарница, фотоволтаичен парк и сондажен кладенец“ в УПИ XXVIII-2340, ПИ с идентификатор 68134.1932.2400, кв. 19, м. „Манастирски ливади-запад“, кв. „Витоша“, район „Витоша“, Столична община, с възложител Магдалина Вълкова 25.05.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на склад, лаборатория и офиси“, в УПИ III-540, кв. 51, с. Кривина, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „ХУБЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 25.05.2022
Инвестиционно предложение за: „Монтиране на мобилно автоматично съоръжение за компостиране на органични отпадъци при мястото на образуване на обект” с местонахождение ПИ с идентификатор 68134.409.210, район „Оборище”, Столична община, с възложител „НЕПИ ПРОДЖЕКТ УАН” ЕООД 25.05.2022
Решение № 332 по Протокол № 55 от 12.05.2022 г. на Столичния общински съвет за преименуване на част от ул. „549“ в район Подуяне с името ул. "Милен Цветков" 20.05.2022
Столична община и Басейнова дирекция „Дунавски район”, гр. Плевен, съобщават за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води № 11590695/ 18.11.2011 г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването 19.05.2022
Инвестиционно предложение: „Монтаж на ротационна преса за вулканизация (AUMA) и инсталация за нанасяне на покрития (ISOTEX)“ в поземлен имот с идентификатор 68134.8275.613, м. „ЗСК Кремиковци“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител „СИ-КА-ТЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 13.05.2022
Временно преустановяване водоподаването към чешмите от водоналивния кът на находище на минерална вода „София-Баталова воденица" от 9:00 ч. на 13.05.2022 г. 13.05.2022