Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания „Слънце” – гр. София, район „Слатина“, ул. „Погледец“ № 21 – на външен доставчик 18.12.2019
Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност главен експерт в отдел "Финансово-счетоводни дейности" 13.12.2019
Район „Изгрев” обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси" 04.12.2019
Район „Слатина” търси да назначи медицински сестри за работа в детски градини на територията на район "Слатина" 27.11.2019
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на територията на Столична община, специализиран за работа с деца от аутистичния спектър 21.11.2019
Район "Изгрев" обявява конкурс за секретар 14.11.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт – 1 работно място по заместване, в отдел „Въздух“, дирекция „Климат, енергия и въздух” 22.10.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за началник-отдел „Инфраструктура, благоустройство и екология“ 01.10.2019