Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в дирекция „Европейски политики и програми” към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ 15.06.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Младежки дейности“, дирекция „Спорт и младежки дейности“, към направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности ” при Столична община 10.06.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на дирекция „Строителство” към направление „Обществено строителство” при Столична община 10.06.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности” 10.06.2021
Район “Връбница” обявява конкурс за главен експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение 09.06.2021
Район “Връбница” обявява конкурс за старши юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение 09.06.2021
Район “Връбница” обявява конкурс за началник-отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“, служебно правоотношение 09.06.2021
Район “Връбница” обявява конкурс за младши експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 09.06.2021
Район „Младост” обявява конкурс за юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” 08.06.2021
Район „Младост” обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” 04.06.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document