От началото на есента са събрани близо 4000 стари гуми

От началото на есенния период са събрани близо 4000 броя стари, излезли от употреба, гуми, а от началото на годината – 14 950. Старите гуми се събират, за да не се изгарят, което силно замърсява въздуха.

На 31 места на територията ан Столичната община гражданите могат безплатно да предадат старите си гуми.

Екипи на Столичен инспекторат организират временни площадки за предаване на този вид отпадък с цел улеснение на гражданите и предотвратяване на изгарянето на гумите в природата.

На 12 декември при организирана временна площадка за предаване на стари гуми в с. Мировяне, район "Нови Искър", бяха събрани 150 броя негодни гуми. Общо от населените места в район "Нови Искър", където бяха организирани пет инициативи за събиране на стари гуми, са извозени 1950 стари гуми.

Столичен инспекторат организира площадките за предаване на негодни за употреба автомобилни гуми и те се транспортират за оползотворяване.

Повече информация може да намерите ТУК.