Извършено е почистване на 0,5 км от речното корито на р. Драгалевска в София

Завърши почистването на речното корито на 0,5 км от река Драгалевска в участъка от ул. “Никола Габровски“ до бул. “Симеоновско шосе“.

До момента са почистени 81 броя участъци от реките Владайска в с. Владая, р. Суходолска, р. Стубела в район "Илинден" и "Връбница", р. Какач в район "Връбница", р. Слатинска в район "Подуяне", река Скакавица и Симаничка в район "Витоша" и "Триадица", ляв приток на река Дреновичка в район "Триадица" и др. Общата дължина на почистените до момента речни участъци е над 35 километра.

През месец юни бяха почистени основно участъци от реките Владайска и Перловска, които преминават през централната част на града.

В момента се почистват също участъци от реките: Беравица и дере в кв. „Толева махала“ в район "Връбница", река Косана в район "Панчарево", река Подгумерска в район "Нови Искър".

Предстои и почистване на участъци от река Банишка в район "Младост", отводнителни канали в гр. Бухово и с. Челопечене, река Кремиковска в район "Кремиковци" и др.

Всяка година Столична община изпълнява Програма за почистване на речни корита, преминаващи през територия на града. Дейностите се финансират от бюджета на общината.