Близо 5000 нови дървета са засадени в градска среда тази есен в София

Близо 5000 са новозасадените дървета в градската среда на София през тази есен. Растенията са едроразмерни и са от различни видове, характерни за нашата географска ширина – липа, бреза, кестен, явор, ясен, акация, чинар, дъб, ела,  бор, кедър, кипарис.

В рамките на изминалата седмица 7 – 13 декември бяха засадени 221 фиданки от видовете явор, ясен, платан, дъб, липа и смърч. Нови дървета са засадени по бул. "Цариградско шосе", бул. "България", ул. "Доспат", ул. "Димитър Манов", ул. "Хан Крум", ул. "Цанко Церковски", ул. "Якубица", ул. "Боряна", ул. "Васил Петлешков", ул. "Тинтява", ул. "Добротич", ул. "Нишава", ул. "Дедеагач", ул. "Богдановец" ул. "Коломан".

В инициативата „Моето зелено училище“ през изминалата седмица бяха засадени още 122 едроразмерни фиданки. Дейностите по залесяване, озеленяване и изграждане на зелени филтри са една от мерките в Програмата на Столична община за чистота на въздуха, както и мярка срещу шумовото замърсяване от автомобилния поток.