Инвестиционно предложение на "МД СТРОЙ 3000” ЕООД за изграждане на „Жилищна сграда, магазини, офиси, обществено обслужване, подземни гаражи и трафопост; УПИ 1-5449, кв. 170Л, м. "Студентски град"

30.07.2018

Инвестиционно предложение от „МЕГАТУРС – 1“ ЕООД за "Жилищна сграда с подземен паркинг в УПИ XI-323, 325. кв. 41. м. „Зона В – 17“

30.07.2018

Инвестиционно предложение за две сгради със смесено предназначение – обществено хранене, магазини, офиси, свързано застрояване и триетажен подземен гараж

30.07.2018

Инвестиционно предложение на "МД СТРОЙ 3000" ЕООД за: "Изграждане на „Жилищна сграда спортен център, магазини, офиси, общ. обслужване, медицински център, детски център, подземни гаражи и трафопост“

30.07.2018

Инвестиционно предложение от фирма „П И Н ТРАНС“ ЕООД за „Изграждане на тръбен кладенец, р-н "Надежда", гр. София, за други цели – водоснабдяване на автомивка за камиони”

30.07.2018

Инвестиционно предложение за разширение на производствена база на предприятие на ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ ЕАД

24.07.2018

Инвестиционно предложение за преустройство и промяна на предназначението на съществуваща, законно построена вилна сграда в детска градина

24.07.2018

Столична община съобщава за инвестиционно предложение за изграждане на обект: “Еднофамилна жилищна сграда с лятна кухня и изгребна яма, ПИ с идентификатор 68134.1977.306 (УПИ ІІІ 306), кв. 89а, от плана на м. „Кв. "Драгалевци”, район "Витоша"

24.07.2018

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

23.07.2018

ДА УОШ ЕООД, гр, София – инвестиционно предложение за: „Изготвяне на документация за издаване на разрешително за водовземане от подземни води – чрез съществуващ кладенец на обект „Автомивка" – район „Подуяне"

23.07.2018