Мобилен пункт за опасни отпадъци от домакинствата ще се проведе в три района – „Оборище“, „Младост“ и „Подуяне“

На 28, 29 и 30 октомври ще се проведе тридневната есенна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която обхваща три столични района – „Оборище“, „Младост“ и „Подуяне“. 
Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва: 
Район „Оборище“ 
28.10.2021 г. (четвъртък) – бул. „Янко Сакъзов“, на входа на парк „Заимов“ срещу ул. „Васил Априлов“.
Район „Младост“
29.10.2021 г. (петък) – жк. Младост 4, на входа на парк „Сухото дере“ откъм ул. „Самара“ - бл. 440.
Район „Подуяне“
30.10.2021 г. (събота) – ул. „Плакалница“ № 51, пред районна администрация „Подуяне“.
Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:
Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.
0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.
Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.