Back

Организация на движението във връзка със заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

• От 07:00 до 20:00 часа на 22.02.2021 г.:

- на ул. „Хаджи Димитър“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“ – 10 (десет) паркоместа;

- на ул. „Ф. М. Достоевски“ – 5 (пет) паркоместа.

• От 10:00 до 20:00 часа на 22.02.2021 г.:

- на ул. „Московска“ между ул. „Г. С. Раковски“ и бариерата на Британското посолство – 10 (десет) паркоместа;

- на ул. „Кн. Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Московска“ – 4 (четири) паркоместа.