Back

Организация на движението във връзка със заснемане на рекламен клип

От 06:00 до 20:00 часа на 21.02.2021 г.  се забранява престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип, както следва:

- на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Братя Миладинови“ и ул. „Кн. Борис I“ – 20 (двадесет) паркоместа;

- на ул. „Миджур“ между ул. „Света гора“ и ул. „Христо Смирненски“ – 20 (двадесет) пракоместа.