Back

Проекти, финансирани по Оперативни и национални програми и по Общностни програми на Европейския съюз и други инициативи

Документа включва: Приключили проекти, финансирани от Общностни програми на ЕС, Приключили проекти, финансирани от Оперативни програми на ЕС, Проекти, финансирани от други инициативи на ЕС, Приключили проекти, финансирани от Национални програми, Проекти в процес на изпълнение, финансирани от Общностни програми на ЕС, Проектив процес на изпъленение, финансирани от Оперативни програми на ЕС, Проекти в процес на изпълнение, финансирани от други инициативи на ЕС, Проекти в процес на изпълнение, финансирани от Национални програми