ОП "Туризъм"
Предмет и дейност: Извършва административното обслужване на лицата, подали заявление за категоризиране на туристически обект до кмета на Столична община съгласно Закона за туризма; Участва в експертни работни групи по категоризация ...

ОП Екоравновесие
Предмет и дейност: Стопанисване на общински приюти за безстопанствени кучета, кастрационни центрове и клиники на територията на Столична община. ...

ОП Столично предприятие за третиране на отпадъци
Предмет и дейност: Третиране на отпадъци, управление и екслоатация по проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" ...

ОП "Социален патронаж"
Предмет и дейност: Приготвяне на топла храна по диети за обслужваните лица; приготвяне на топла храна за бенефициентите на социални трапезарии и социални кухни; ...

Регионален исторически музей – София
Предмет и дейност: Документиране на състоянието на паметниците на културата: недвижими – архитектурни, археологически и художествени, и движими – музейните експонати на Софийски исторически музей на ...

ОП "Паркове и градски градини"
Предмет и дейност: Създаване и поддържане на тревни масиви – косене, извозване, поливане, засаждане, прекопаване и резитба на храсти и жив плет ...