Общинско предприятие "Екоравновесие"

Адрес: бул. ''Кн. Мария-Луиза'' № 88
Директор: д-р Милена Павлова
Телефон: 029314160     
Факс: 028310177            
Е-mail: ecoravnovesie@mail.orbitel.bg
Web сайт: http://ecoravnovesie.com/

Предмет и дейност на предприятието:
  • Стопанисване на общински приюти за безстопанствени кучета, кастрационни центрове и клиники на територията на Столична община
  • Залавяне, подслоняване, ветеринарно обслужване и други дейности, предвидени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, наредбите към тях и нормативните актове и решения, одобрени от Столичен общински съвет
  • Събиране, приемане, временно съхранение и предаване в екарисаж труповете на животни
  • Създаване на организация по унищожаване на опасни биологични отпадъци от ветеринарномедицинските манипулации, извършвани в приютите, кастрационните центрове и клиники – общинска собственост.

! Ако искате да подадете сигнал към екипите на ОП „Екоравновесие“, свързан с безстопанствени кучета, може да го направите на:                   

тел.: 02 931 41 60 ; 02 931 41 64, както и на сайта на Предприятието в секцията „Подай сигнал”:  http://dogs.care.bg/

! Ако искате да се включите в кампанията по осиновяване на безстопанствени кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“, повече информация, можете да намерите в сайта на Предприятието: www.ecoravnovesie.com

Back

Няма нарушения в дейността на ОП „Екоравновесие“

Няма никакви нарушения в дейността на Общинско предприятие „Екоравновесие“. Това установиха експертите на Агенцията за държавна финансова инспекция, които след прокурорско разпореждане извършиха цялостна проверка на дейността на предприятието.

В рамките на проверката беше извършен одит за законосъобразност при планирането, разходването и отчитането на бюджетни средства в две направления – за кастрация на бездомни кучета (в периода 01.01.2014 г.- 31.12.2016 г.) и за документална обоснованост на разходите за доставка на храна, медикаменти, настаняване за лечение в приютите и прибиране и обработване на трупове на бездомни кучета (за периода 01.09.2013 г. – 31.12.2016 г.).

Резултатите от проверката са достъпни на сайта на Агенцията за фържавна финансова инспекция.