Общинско предприятие "Екоравновесие"

Адрес: бул. ''Кн. Мария-Луиза'' № 88
Директор: д-р Милена Павлова
Телефон: 029314160     
Факс: 028310177            
Е-mail: ecoravnovesie@mail.orbitel.bg
Web сайт: http://ecoravnovesie.com/

Предмет и дейност на предприятието:
  • Стопанисване на общински приюти за безстопанствени кучета, кастрационни центрове и клиники на територията на Столична община
  • Залавяне, подслоняване, ветеринарно обслужване и други дейности, предвидени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, наредбите към тях и нормативните актове и решения, одобрени от Столичен общински съвет
  • Събиране, приемане, временно съхранение и предаване в екарисаж труповете на животни
  • Създаване на организация по унищожаване на опасни биологични отпадъци от ветеринарномедицинските манипулации, извършвани в приютите, кастрационните центрове и клиники – общинска собственост.

! Ако искате да подадете сигнал към екипите на ОП „Екоравновесие“, свързан с безстопанствени кучета, може да го направите на:                   

тел.: 02 931 41 60 ; 02 931 41 64, както и на сайта на Предприятието в секцията „Подай сигнал”:  http://dogs.care.bg/

! Ако искате да се включите в кампанията по осиновяване на безстопанствени кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“, повече информация, можете да намерите в сайта на Предприятието: www.ecoravnovesie.com

Back

Безплатна регистрация и кастрация на кучета. Осиновяване на кучета от общински приюти

Безплатна регистрация и кастрация на кучета.
Безплатно осиновяване на кучета от общински приюти
Кампания на Столична община и Общинско предприятие „Екоравновесие“

Столичната община и ОП „Екоравновесие“ провеждат ежегодната си кампания за БЕЗПЛАТНА регистрация, кастрация, обезпаразитяване, поставяне на микрочип и ваксиниране против бяс на кучета и осиновяване на кучета от общински приюти.

През 2019 г. кампанията ще се осъществи на територията на столичните райони „Нови Искър“, „Витоша“ и „Овча купел“ в периода 22.04.2019 г.  – 16.07.2019 г.

За територията на район „Нови Искър“ кампанията ще се проведе в периода 22.04. – 11.06.2019 г.

За територията на район „Витоша“ кампанията ще се проведе в периода 12.06. – 02.07.2019 г.

За територията на район „Овча купел“ кампанията ще се проведе в периода 03.07. – 16.07.2019 г.

Повече информация може да прочетете на интернет адрес: http://ecoravnovesie.com/