Back

доц. д-р Тодор Чобанов


доц. д-р Тодор Чобанов

заместник-кмет
по направление “Култура, образование, спорт и младежки дейности”

 

Дата на раждане: 11 септември 1977 г.
Образование:  
2008 г. Докторска дисертация на тема „Дворцовата архитектура на Първото българско царство“  
2001 г. Специалност „Археология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“  
  Икономически профил в СОУ „Хр.Г.Данов“, гр. Пловдив  
Професионален опит:  
2011 - Заместник-кмет по направление "Култура, образование, спорт и туризъм"
2009 г. - 2011 г. Заместник-министър на културата  
  Началник на инспектората за културно наследство в Министерството на културата
  Експерт в програма ФАР към МРРБ
  Координатор на проекти в гражданския сектор
Допълнителна информация:  
  Международен опит, свързан с дейности и проекти на ЕС, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, международни неправителствени организации, научни мрежи  
  Автор на множество изследвания в сферата на средновековната археология, опазването на културните ценности и културния туризъм.
  Автор на книгите: „Свещените дворци на българските канове“, „България и Византия – титани на кръста“, сборникът "Изследвания върху културата на старите българи".
  Автор на справочни помагала за съдебната система, стратегически документи на общинско, регионално и национално ниво.
  Консултант по културно наследство към постоянната работна група по връщане на незаконно изнесените ценности във ВКП
  Носител на различни български и чуждестранни отличия, сред които Кръст на ордена на Изабела Католичката (Кралство Испания) и Кръст за заслуги про мерито мелитенси  (Суверенния Малтийски орден)