РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Т
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Тамара Николова Веселинова Старши счетоводител   2018 2019 2020      
Таня Атанасова Дишкелова Главен експерт   2018          
Таня Василева Иванова Главен специалист   2018   2020      
Таня Иванова Митова Старши специалист   2018   2020      
Таня Кирилова Томова Главен специалист ДА 2018 2019 2020      
Таня Милорова Иванова Директор   2018    2020        
Таня Огнянова Петкова Старши експерт   2018          
Таня Петкова Иванова Старши експерт     2019        
Таня Сашова Маринова Главен специалист   2018   2020      
Таня Стефанова Кечева Директор   2018          
Таня Тодорова Кирилова Старши експерт   2018          
Таня Тошкова Георгиева Главен експерт   2018          
Татяна Иванова Величкова Директор   2018          
Татяна Иванова Радева Директор   2018          
Татяна Ивановна Аракчийска Старши инспектор   2018   2020      
Татяна Йорданова Стоичкова Старши специалист ДА     2020      
Татяна Любенова Василева Главен специалист   2018   2020      
Татяна Петкова Бакалова Директор   2018          
Татяна Петрова Герганова Главен експерт   2018   2020      
Татяна Симеонова Любомирова Старши специалист ДА   2019 2020      
Татяна Стефанова Манолова Главен специалист   2018          
Теменужка Борисова Димитрова Директор   2018   2020      
Теменужка Димитрова Михайлова Главен експерт   2018          
Теменужка Миткова Райчева Главен инспектор ДА   2019 2020      
Теменужка Михайлова Радева Главен специалист   2018   2020      
Теменужка Станкова Тодорова Главен експерт ДА   2019 2020     ДА
Теодор Христов Христов Главен експерт ДА 2018          
Теодора Александрова Деспотова-Кямилова Главен експерт   2018          
Теодора Асенова Йосифова Директор   2018          
Теодора Дечкова Йорданова Младши експерт ДА 2018   2020      
Теодора Кирилова Дроздева Главен специалист   2018          
Теодора Костадинова Полимерова Директор   2018          
Теодора Найденова Владимирова Старши експерт ДА   2019        
Теодора Пъшева Цветанова Началник на отдел   2018          
Теодора Руменова Филева Старши експерт   2018          
Теодора Цанкова Моева Главен експерт   2018          
Тодор Вълков Чобанов Заместник-кмет ДА            
Тодор Димитров Симов Главен експерт ДА (1); ДА (2)   2019 2020      
Тодор Иванов Тодоров Директор   2018          
Тодор Николов Алексиев Главен експерт ДА   2019        
Тодор Николов Тодоров Старши експерт   2018 2019     ДА  
Тодор Теофилов Димитров Главен експерт ДА     2020      
Тодорка Делкова Чобанова Директор ДА     2020      
Траян Руменов Живков Старши юрисконсулт   2018   2020      
Трендафилка Иванова Анчева Директор   2018   2020