РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Н
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Надежда Валентинова Герова Главен експерт ДА 2018     2021        
Надежда Иванова Козарова Главен експерт ДА 2018       2022      
Надежда Иванова Соколова Старши инспектор ДА       2021        
Надежда Илкова Семова Старши експерт ДА       2021        
Надежда Кирилова Лалева Инспектор ДА         2022      
Надежда Костадинова Кабамитова-Григорова Главен юрисконсулт   2018 2019 2020         ДА
Надежда Николова Александрова Старши инспектор   2018   2020 2021        
Надежда Райчева Церовска Главен експерт ДА 2018   2020 2021 2022      
Надежда Тодорова Петкова Директор   2018              
Надежда Тошева Стоилова Главен специалист   2018              
Надя Валентинова Йовчева Директор   2018              
Надя Георгиева Ковачева Счетоводител ДА         2022      
Надя Петрова Желязкова Старши счетоводител   2018   2020          
Надя Славчева Константинова Главен експерт   2018 2019            
Надя Цветанова Велкова Директор ДА (2019)
ДА (2021)
2018 2019 2020 2021 2022      
Наско Илиев Петков Главен експерт ДА   2019 2020          
Настенка Крумова Прибиловска Директор ДА     2020          
Наталия Борисова Димитрова-Златанова Директор   2018              
Наталия Миланова Маринова Директор   2018              
Наталия Руменова Георгиева Главен специалист   2018              
Наталия Симеонова Найденова Главен специалист   2018   2020 2021        
Невена Георгиева Михайлова Главен специалист ДА         2022      
Невена Иванова Стоянова Старши счетоводител   2018   2020          
Невена Стефанова Димитрова Главен експерт   2018              
Невена Тоткова Недялкова Главен специалист   2018              
Недялка Димитрова Чавдарова Главен специалист   2018              
Недялка Пламенова Димитрова Старши специалист   2018 2019 2020          
Незабравка Динкова Христова Старши инспектор   2018              
Незабравка Христоскова Христоскова-Чилева Главен инспектор ДА         2022 2023   ДА
Нели Ангелова Ангелова Директор   2018              
Нели Андреева Алексиева Старши счетоводител   2018 2019 2020 2021 2022 2023    
Нели Антова Петкова Директор ДА (2019)
ДА (2021)
  2019 2020 2021        
Нели Асенова Ковачева Директор ДА           2023    
Нели Борисова Горанова Главен експерт   2018     2021        
Нели Георгиева Йотова Главен експерт      ДА (2021)           ДА (2023)            2021   2023    
Нели Георгиева Манчева Главен експерт   2018   2020 2021   2023    
Нели Дончева Жутева Главен инспектор ДА     2020 (1)
2020 (2)
         
Нели Петрова Николова Директор   2018              
Нели Розенова Андонова Главен експерт ДА           2023    
Нели Тодорова Асенова Главен експерт ДА 2018 2019 2020 2021 2022      
Нели Цветанова Милкова Главен експерт ДА 2018     2021        
Ненчо Василев Вучков Старши инспектор   2018   2020          
Никол Пламенова Икономова Юрисконсулт ДА   2019            
Никола Димитров Лазаров Старши експерт ДА 2018     2021     ДА  
Николай Валентинов Беличев Главен специалист ДА         2022      
Николай Крумов Каменов Директор   2018              
Николай Милев Николов Главен специалист ДА 2018   2020 2021 2022      
Николай Николаев Недев Главен специалист   2018   2020 2021 2022      
Николай Николов Селиктар Началник на отдел   2018   2020          
Николета Димитрова Чернева Главен специалист   2018              
Николета Кирилова Илиева Главен експерт   2018   2020 2021        
Николета Маринова Кюркчиева Главен експерт ДА (2019)
ДА (2022)
  2019     2022      
Николета Петрова Григорова Главен експерт   2018   2020 2021        
Николина Димитрова Ангелова Директор   2018              
Николина Кирилова Георгиева-Станева Главен експерт   2018     2021        
Николинка Валентинова Шишкова Старши експерт ДА       2021        
Нилюфер Бахар Мехмед Юрисконсулт ДА     2020          
Нина Величкова Драганова Младши експерт   2018   2020          
Нина Георгиева Дончева Директор ДА   2019     2022      
Нина Георгиева Павлова Младши експерт   2018   2020          
Нина Луканова Островска Старши експерт ДА           2023    
Нина Маркова Иванова Директор   2018 2019 2020 2021        
Нина Панайотова Николова Старши експерт ДА     2020 2021        
Нина Светославова Микова Старши експерт   2018              
Нина Славова Лазарова Главен експерт   2018 2019            
Нина Станишева Узунска Старши счетоводител   2018              
Нина Трайкова Филипова Началник на отдел   2018   2020 2021        
Нора Любомирова Митова Главен експерт ДА           2023