РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Н
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Надежда Валентинова Герова Главен експерт ДА 2018     2021      
Надежда Иванова Козарова Главен експерт ДА 2018            
Надежда Иванова Соколова Старши инспектор ДА       2021      
Надежда Илкова Семова Старши експерт ДА       2021      
Надежда Кирилова Лалева Инспектор ДА         2022    
Надежда Костадинова Кабамитова-Григорова Главен юрисконсулт   2018 2019 2020       ДА
Надежда Николова Александрова Старши инспектор   2018   2020 2021      
Надежда Райчева Церовска Главен експерт ДА 2018   2020 2021 2022    
Надежда Тодорова Петкова Директор   2018            
Надежда Тошева Стоилова Главен специалист   2018            
Надя Валентинова Йовчева Директор   2018            
Надя Величкова Величкова Главен експерт ДА (1)
ДА (2)
    2020 2021 2022    
Надя Георгиева Ковачева Счетоводител ДА         2022    
Надя Петрова Желязкова Старши счетоводител   2018   2020        
Надя Славчева Константинова Главен експерт   2018 2019          
Надя Цветанова Велкова Директор ДА (2019)
ДА (2021)
2018 2019 2020 2021 2022    
Надя Цветанова Христова-Станкова Главен инспектор   2018   2020 2021 2022    
Наско Илиев Петков Главен експерт ДА   2019 2020        
Настенка Крумова Прибиловска Директор ДА     2020        
Наталия Борисова Димитрова-Златанова Директор   2018            
Наталия Миланова Маринова Директор   2018            
Наталия Руменова Георгиева Главен специалист   2018            
Наталия Симеонова Найденова Главен специалист   2018   2020 2021      
Невена Георгиева Михайлова Главен специалист ДА         2022    
Невена Иванова Стоянова Старши счетоводител   2018   2020        
Невена Стефанова Димитрова Главен експерт   2018            
Невена Тоткова Недялкова Главен специалист   2018            
Недка Димова Пуева Инспектор   2018   2020        
Недялка Димитрова Чавдарова Главен специалист   2018            
Недялка Пламенова Димитрова Старши специалист   2018 2019 2020        
Незабравка Динкова Христова Старши инспектор   2018            
Незабравка Христоскова Христоскова-Чилева Главен инспектор ДА         2022    
Нели Ангелова Ангелова Директор   2018            
Нели Андреева Алексиева Старши счетоводител   2018 2019 2020 2021 2022    
Нели Антова Петкова Директор ДА (2019)
ДА (2021)
  2019 2020 2021      
Нели Борисова Горанова Главен експерт   2018     2021      
Нели Георгиева Йотова Старши експерт ДА       2021      
Нели Георгиева Манчева Главен експерт   2018   2020 2021      
Нели Дончева Жутева Главен инспектор ДА     2020 (1)
2020 (2)
       
Нели Петрова Николова Директор   2018            
Нели Тодорова Асенова Главен експерт ДА 2018 2019 2020 2021 2022    
Нели Цветанова Милкова Главен експерт ДА 2018     2021      
Ненчо Василев Вучков Старши инспектор   2018   2020        
Никол Пламенова Икономова Юрисконсулт ДА   2019          
Никола Димитров Лазаров Старши експерт ДА 2018     2021   ДА  
Николай Валентинов Беличев Главен специалист ДА         2022    
Николай Крумов Каменов Директор   2018            
Николай Милев Николов Главен специалист ДА 2018   2020 2021 2022    
Николай Николаев Недев Главен специалист   2018   2020 2021 2022    
Николай Николов Селиктар Началник на отдел   2018   2020        
Николета Димитрова Чернева Главен специалист   2018            
Николета Кирилова Илиева Главен експерт   2018   2020 2021      
Николета Маринова Кюркчиева Главен експерт ДА (2019)
ДА (2022)
  2019     2022    
Николета Петрова Григорова Главен експерт   2018   2020 2021      
Николина Димитрова Ангелова Директор   2018            
Николина Кирилова Георгиева-Станева Главен експерт   2018     2021      
Николинка Валентинова Шишкова Старши експерт ДА       2021      
Нилюфер Бахар Мехмед Юрисконсулт ДА     2020        
Нина Величкова Драганова Младши експерт   2018   2020        
Нина Георгиева Дончева Директор ДА   2019     2022    
Нина Георгиева Павлова Младши експерт   2018   2020        
Нина Димова Иванова Главен специалист ДА         2022    
Нина Маркова Иванова Директор   2018 2019 2020 2021      
Нина Панайотова Николова Старши експерт ДА     2020 2021      
Нина Светославова Микова Старши експерт   2018            
Нина Славова Лазарова Главен експерт   2018 2019          
Нина Станишева Узунска Старши счетоводител   2018            
Нина Трайкова Филипова Началник на отдел   2018   2020 2021