РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА И
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Ива Георгиева Николова Старши специалист ДА   2019 2020      
Ива Илиева Младенова Директор ДА     2020      
Ива Йорданова Атанасова Инспектор ДА   2019 2020      
Ива Каприел Шишманян Главен експерт ДА 2018 2019        
Ива Костова Вълкова Главен експерт ДА     2020      
Ива Николова Петкова-Александрова Главен експерт ДА   2019 2020      
Ива Руменова Ивова Главен експерт   2018          
Ива Светославова Андонова-Захариева Главен експерт ДА 2018 2019 2020      
Ивайло Асенов Колев Главен експерт   2018   2020      
Ивайло Василев Найденов Главен специалист   2018   2020      
Ивайло Николаев Ковачев Главен специалист   2018   2020      
Ивайло Стоянов Спасов Инспектор ДА     2020      
Ивалина Трифонова Иванова Главен експерт   2018          
Иван Георгиев Иванов Главен специалист   2018          
Иван Димитров Грънчаров Юрисконсулт   2018          
Иван Игнатов Михайлов Старши експерт   2018       ДА  
Иван Красев Андриянов Младши експерт ДА   2019        
Иван Методиев Несторов Младши експерт   2018          
Иван Недялков Иванов Главен експерт ДА     2020      
Иван Петров Даков Директор   2018          
Иван Петров Райков Директор ДА   2019 2020      
Иван Стайков Иванов Старши експерт   2018          
Иван Стаменов Дангулов Началник на отдел   2018   2020      
Иван Танев Иванов Старши експерт   2018   2020      
Иван Христов Николов Директор   2018          
Ивана Петкова Пасева Главен експерт   2018          
Иванета Иванова Богданова Главен експерт ДА 2018          
Иванка Дакова Георгиева Директор ДА     2020      
Иванка Димова Малешкова Главен експерт   2018   2020      
Иванка Енчева Апостолова Младши експерт ДА 2018          
Иванка Лазева Благова Старши експерт   2018          
Иванка Николова Московска Главен юрисконсулт   2018   2020      
Иванка Петрова Иванова Директор   2018   2020      
Иванка Петрова Харбалиева Директор   2018 2019        
Иванка Славова Атанасова Старши експерт   2018          
Иванка Тенчева Галова Главен експерт   2018          
Иванка Христова Тончева Директор   2018   2020      
Иванка Цветанова Тачева Старши експерт ДА 2018 2019        
Иванка Янкова Плачкова Главен експерт   2018   2020      
Ивелина Димитрова Христова Главен инспектор   2018   2020      
Ивелина Пенчева Кючукова Директор ДА     2020      
Ивет Константинова Ганчева Главен експерт   2018          
Ивета Атанасова Цветкова Главен експерт ДА     2020      
Ивета Костадинова Стойчева Главен експерт ДА   2019        
Ивета Тодорова Боянова Началник на отдел ДА       2021    
Иво Руменов Димитров Юрисконсулт   2018          
Иво Симеонов Маринов Директор   2018          
Иво Христов Николов Главен експерт   2018   2020      
Ивона Грозева Грозева Главен експерт ДА (1)
ДА (2)
    2020 (1)
2020 (2)
     
Ивонка Йорданова Иванова-Георгиева Старши експерт ДА 2018   2020      
Изабела Емилова Юрукова Главен юрисконсулт   2018   2020      
Илиана Александрова Богомолова Главен експерт ДА 2018   2020      
Илиана Вескова Петрова-Тодорова Старши инспектор   2018 2019 2020      
Илиана Георгиева Пъдарева Главен специалист   2018   2020      
Илиана Иванова Дееничина Директор       2020      
Илиана Кузманова Цветкова Старши счетоводител   2018          
Илина Антонова Гълъбова Главен експерт ДА   2019        
Илия Иванов Запрянов Старши експерт ДА     2020      
Илия Кольов Илиев Главен експерт   2018   2020      
Илия Костадинов Угренов Главен експерт ДА 2018 2019 2020      
Илиян Стефанов Владимиров Главен специалист ДА   2019 2020      
Илияна Владиславова Иванова Главен инспектор   2018          
Илияна Иванова Пенева Старши счетоводител   2018 2019       ДА
Илияна Кирчева Тегаркова Главен инспектор ДА   2019 2020 (1)
2020 (2)
     
Илияна Петрова Петкова Директор   2018          
Илона Миткова Савова-Бизеранова Главен експерт   2018   2020      
Илонка Лазарова Стоянова Директор   2018          
Ирен Димитрова Върбанова Старши счетоводител   2018   2020      
Ирена Илиева Димитрова Директор   2018          
Ирена Йорданова Кръстева-Неделчева Главен експерт   2018          
Ирена Красимирова Чолашка Старши експерт ДА   2019        
Ирина Владимирова Сабанова Старши специалист   2018   2020      
Ирина Димитрова Дакова Главен експерт   2018          
Ирина Иванова Стоянова Главен специалист   2018   2020      
Ирина Костова Савина Заместник-кмет ДА            
Ирина Симеонова Пенчева Старши инспектор   2018   2020      
Ирина Стоянова Станоева Старши инспектор   2018          
Ирина Трайчова Михайлова-Петлешкова Главен експерт ДА 2018          
Ирина Филипова Якимова Директор   2018          
Ириней Борисов Константинов Директор   2018   2020      
Искра Ангелова Карамфилова Началник на отдел   2018          
Искра Георгиева Йовкова Старши експерт ДА     2020