РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА И
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Ива Георгиева Николова Старши специалист ДА   2019 2020 2021      
Ива Йорданова Атанасова Инспектор ДА   2019 2020        
Ива Каприел Шишманян Главен експерт ДА 2018 2019          
Ива Костова Вълкова Главен експерт ДА     2020        
Ива Николова Петкова-Александрова Главен експерт ДА   2019 2020 2021 2022    
Ива Руменова Ивова Главен експерт   2018            
Ива Светославова Андонова-Захариева Главен експерт ДА 2018 2019 2020        
Ивайло Асенов Колев Главен експерт   2018   2020        
Ивайло Василев Найденов Главен специалист   2018   2020   2022    
Ивайло Видинов Видинов Специалист ДА         2022    
Ивайло Николаев Ковачев Главен специалист   2018   2020        
Ивайло Спасов Спасов Директор ДА         2022    
Ивайло Стефанов Иванов Директор ДА       2021      
Ивайло Стоянов Спасов Главен инспектор ДА (2020)
ДА (2022)
    2020   2022    
Ивалина Трифонова Иванова Главен експерт   2018            
Иван Георгиев Иванов Главен специалист   2018            
Иван Димитров Грънчаров Юрисконсулт   2018            
Иван Игнатов Михайлов Старши експерт   2018         ДА  
Иван Красев Андриянов Младши експерт ДА   2019          
Иван Методиев Несторов Младши експерт   2018            
Иван Недялков Иванов Главен експерт ДА     2020        
Иван Николаев Колев Младши експерт ДА       2021      
Иван Петров Даков Директор   2018            
Иван Петров Райков Директор ДА   2019 2020 2021 2022    
Иван Руменов Апостолов Младши експерт ДА       2021      
Иван Стаменов Дангулов Началник на отдел   2018   2020        
Иван Стоянов Сираков Старши експерт ДА              
Иван Танев Иванов Старши експерт   2018   2020        
Иван Христов Николов Директор   2018            
Ивана Петкова Пасева Главен експерт   2018            
Иванета Иванова Богданова Главен експерт ДА 2018            
Иванка Василева Лазарова-Иванова Старши експерт ДА         2022    
Иванка Георгиева Генева Старши инспектор ДА         2022    
Иванка Лазева Благова Старши експерт   2018            
Иванка Петрова Иванова Директор   2018   2020        
Иванка Петрова Харбалиева Директор   2018 2019   2021      
Иванка Славова Атанасова Старши експерт   2018            
Иванка Тенчева Галова Главен експерт   2018            
Иванка Христова Тончева Директор   2018   2020        
Иванка Цветанова Тачева Главен експерт ДА 2018 2019   2021 2022    
Ивелин Божидаров Добрев Главен експерт ДА (2021)
ДА (2022)
      2021 2022    
Ивелина Димитрова Христова Главен инспектор   2018   2020 2021 2022    
Ивелина Иванова Ковачева-Ангелова Главен инспектор ДА         2022    
Ивелина Кирилова Джартова Главен инспектор ДА       2021      
Ивелина Пенчева Кючукова Директор ДА     2020        
Ивелина Христова Казакова Главен експерт ДА       2021      
Ивет Константинова Ганчева Главен експерт   2018            
Ивета Атанасова Цветкова Главен експерт ДА     2020        
Иво Мирославов Рударски Главен инспектор ДА              
Иво Симеонов Маринов Директор   2018            
Иво Христов Николов Главен експерт   2018   2020 2021      
Ивона Грозева Грозева Главен експерт ДА (1)
ДА (2)
    2020 (1)
2020 (2)
2021      
Ивонка Йорданова Иванова-Георгиева Старши експерт ДА 2018   2020        
Изабела Емилова Юрукова Главен юрисконсулт   2018   2020        
Илиана Александрова Богомолова Главен експерт ДА 2018   2020 2021      
Илиана Вескова Петрова-Тодорова Старши инспектор   2018 2019 2020 2021      
Илиана Евгениева Василева Главен експерт ДА         2022    
Илиана Иванова Дееничина Директор ДА     2020   2022    
Илиана Кузманова Цветкова Старши счетоводител   2018            
Илина Антонова Гълъбова Главен експерт ДА   2019   2021      
Илия Кольов Илиев Главен експерт   2018   2020 2021 2022    
Илия Костадинов Угренов Главен експерт ДА 2018 2019 2020 2021      
Илиян Стефанов Владимиров Главен специалист ДА   2019 2020 2021 2022    
Илияна Владиславова Иванова Главен инспектор   2018            
Илияна Иванова Пенева Старши експерт   2018 2019   2021     ДА
Илияна Иванова Цановска Главен експерт ДА       2021      
Илияна Илиева Аризанова Старши специалист ДА         2022    
Илияна Кирчева Тегаркова Главен инспектор ДА   2019 2020 (1)
2020 (2)
2021 2022    
Илияна Петрова Петкова Директор   2018            
Илона Миткова Савова-Бизеранова Главен експерт   2018   2020   2022    
Илонка Лазарова Стоянова Директор   2018            
Ирен Димитрова Върбанова Старши счетоводител   2018   2020        
Ирена Благоева Стефанова Старши инспектор ДА         2022    
Ирена Замфирова Тодорова Директор ДА         2022    
Ирена Йорданова Кръстева-Неделчева Главен експерт   2018            
Ирена Красимирова Чолашка Старши експерт ДА   2019          
Ирина Владимирова Сабанова Старши специалист   2018   2020   2022    
Ирина Димитрова Дакова Главен експерт   2018            
Ирина Иванова Стоянова Главен специалист   2018   2020        
Ирина Костова Савина Заместник-кмет ДА              
Ирина Симеонова Пенчева Старши инспектор   2018   2020        
Ирина Стоянова Станоева Старши инспектор   2018     2021      
Ирина Трайчова Михайлова-Петлешкова Главен експерт ДА 2018     2021      
Ирина Филипова Якимова Директор   2018            
Ириней Борисов Константинов Директор ДА 2018   2020 2021 (1)
2021 (2)
     
Искра Ангелова Карамфилова Началник на отдел   2018