РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА И
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ива Георгиева Николова Старши специалист ДА   2019 2020 2021        
Ива Йорданова Атанасова Инспектор ДА   2019 2020          
Ива Каприел Шишманян Главен експерт ДА 2018 2019            
Ива Костова Вълкова Главен експерт ДА     2020          
Ива Николова Петкова-Александрова Главен експерт ДА   2019 2020 2021 2022      
Ива Руменова Ивова Главен експерт   2018              
Ива Светославова Андонова-Захариева Главен експерт ДА 2018 2019 2020          
Ива Сергеева Младенова Старши специалист ДА           2023    
Ивайло Асенов Колев Главен експерт   2018   2020     2023    
Ивайло Василев Найденов Главен специалист   2018   2020   2022      
Ивайло Видинов Видинов Специалист ДА         2022      
Ивайло Николаев Ковачев Главен специалист   2018   2020          
Ивайло Стефанов Иванов Директор ДА       2021        
Ивайло Стоянов Спасов Главен инспектор ДА (2020)
ДА (2022)
    2020   2022 2023    
Ивалина Трифонова Иванова Главен експерт   2018              
Иван Георгиев Иванов Главен специалист   2018              
Иван Димитров Грънчаров Юрисконсулт   2018              
Иван Игнатов Михайлов Старши експерт   2018           ДА  
Иван Красев Андриянов Главен експерт ДА (2019)
ДА (2023)
  2019       2023    
Иван Методиев Несторов Младши експерт   2018              
Иван Недялков Иванов Главен експерт ДА     2020          
Иван Николаев Колев Младши експерт ДА       2021        
Иван Петров Даков Директор   2018              
Иван Петров Райков Директор ДА (2019)
ДА (2023)
  2019 2020 2021 2022 2023    
Иван Руменов Апостолов Младши експерт ДА       2021        
Иван Стаменов Дангулов Началник на отдел   2018   2020          
Иван Стоянов Сираков Старши експерт ДА         2022      
Иван Танев Иванов Старши експерт   2018   2020          
Иван Христов Николов Директор   2018              
Ивана Петкова Пасева Главен експерт   2018              
Иванета Иванова Богданова Главен експерт ДА 2018              
Иванка Василева Лазарова-Иванова Старши експерт ДА         2022      
Иванка Георгиева Генева Старши инспектор ДА         2022      
Иванка Лазева Благова Старши експерт   2018              
Иванка Петрова Иванова Директор   2018   2020          
Иванка Петрова Харбалиева Директор   2018 2019   2021        
Иванка Славова Атанасова Старши експерт   2018              
Иванка Тенчева Галова Главен експерт   2018              
Иванка Христова Тончева Директор   2018   2020          
Иванка Цветанова Тачева Главен експерт ДА 2018 2019   2021 2022 2023    
Ивелин Божидаров Добрев Главен експерт ДА (2021)
ДА (2022)
      2021 2022      
Ивелина Димитрова Христова Главен инспектор   2018   2020 2021 2022      
Ивелина Иванова Ковачева-Ангелова Главен инспектор ДА         2022 2023    
Ивелина Кирилова Джартова Главен инспектор ДА       2021        
Ивелина Пенчева Кючукова Директор ДА     2020          
Ивелина Христова Казакова Главен експерт ДА       2021        
Ивет Константинова Ганчева Главен експерт   2018              
Ивета Атанасова Цветкова Главен експерт ДА     2020          
Иво Мирославов Рударски Главен инспектор ДА         2022 2023    
Иво Христов Николов Главен експерт   2018   2020 2021        
Ивонка Йорданова Иванова-Георгиева Старши експерт ДА 2018   2020          
Изабела Емилова Юрукова Главен юрисконсулт   2018   2020          
Илиана Александрова Богомолова Главен експерт ДА 2018   2020 2021        
Илиана Вескова Петрова-Тодорова Старши инспектор   2018 2019 2020 2021        
Илиана Иванова Дееничина Директор ДА     2020   2022      
Илиана Кузманова Цветкова Старши счетоводител   2018              
Илина Антонова Гълъбова Главен експерт ДА   2019   2021        
Илия Кольов Илиев Главен експерт   2018   2020 2021 2022 2023    
Илия Костадинов Угренов Главен експерт ДА 2018 2019 2020 2021        
Илиян Стефанов Владимиров Главен специалист ДА   2019 2020 2021 2022      
Илияна Владиславова Иванова Главен инспектор   2018              
Илияна Иванова Пенева Старши експерт   2018 2019   2021       ДА
Илияна Иванова Цановска Главен експерт ДА       2021        
Илияна Кирчева Тегаркова Главен инспектор ДА   2019 2020 (1)
2020 (2)
2021 2022      
Илияна Петрова Петкова Директор   2018              
Илона Миткова Савова-Бизеранова Главен експерт   2018   2020   2022      
Илонка Лазарова Стоянова Директор   2018              
Ирена Замфирова Тодорова Директор ДА         2022      
Ирена Йорданова Кръстева-Неделчева Главен експерт   2018              
Ирена Красимирова Чолашка Старши експерт ДА   2019            
Ирина Владимирова Сабанова Старши специалист   2018   2020   2022      
Ирина Димитрова Дакова Главен експерт   2018              
Ирина Иванова Стоянова Главен специалист   2018   2020          
Ирина Костова Савина Заместник-кмет ДА                
Ирина Симеонова Пенчева Старши инспектор   2018   2020          
Ирина Стоянова Станоева Старши инспектор   2018     2021        
Ирина Трайчова Михайлова-Петлешкова Главен експерт ДА 2018     2021        
Ирина Филипова Якимова Директор   2018              
Ириней Борисов Константинов Директор ДА (2021)
ДА (2023)
2018   2020 2021 (1)
2021 (2)
       
Искра Ангелова Карамфилова Началник на отдел   2018              
Ия Тодорова Петкова Директор ДА (2022)
ДА (2023)
        2022 2023