РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА А
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Аделина Викторова Мишкина Старши счетоводител   2018              
Аделина Костадинова Филева Директор   2018              
Аделина Любомирова Вълкова Юрисконсулт ДА         2022      
Аделина Стойчева Райкова Главен специалист   2018              
Адриана Ангелова Вълчева Главен експерт   2018     2021        
Адриана Валентинова Ганева Юрисконсулт ДА   2019 2020 2021        
Адриана Велинова Божилова Главен експерт ДА 2018   2020     2023    
Адриана Вълчева Лапева Главен експерт   2018     2021        
Адриана Николаева Георгиева Главен експерт   2018              
Адриана Симеонова Стоянова Главен специалист ДА     2020   2022      
Айше Али Мюмюн Директор ДА       2021        
Аксиния Христова Петкова Директор   2018              
Албена Богомилова Лозева Главен експерт   2018              
Албена Вескова Петрова-Цочева Директор ДА (2020)
ДА (2021)
    2020   2022      
Албена Дойчева Михайлова Старши счетоводител   2018              
Албена Монова Генова Главен експерт   2018 2019            
Албена Огнянова Гьошева Старши експерт ДА (2022)
ДА (2023)
        2022 2023    
Албена Петрова Иванова-Тотева Директор   2018              
Албена Симеонова Никифорова Главен експерт   2018 2019 2020          
Албена Христова Атанасова Заместник-кмет ДА                
Албена Ценова Алипиева-Герова Директор ДА (2020)
ДА (2021-1)
ДА (2021-2)
    2020 2021 (1)
2021 (2)
       
Алеко Миленов Семерджиев Главен експерт

ДА (2021)
ДА (2023)

        2022 (1)
2022 (2)
2023    
Александра Захариева Ливадкина Младши експерт ДА           2023    
Александра Николаева Петрова Главен юрисконсулт   2018              
Александър Валериев Борисов Главен експерт ДА         2022      
Александър Владимиров Тодоров Главен експерт ДA (2018)
ДА (2021)
2018   2020 2021        
Александър Грозев Грозев Главен експерт ДА 2018   2020 2021        
Александър Иванов Лумбев Главен експерт ДА 2018 2019 2020 2021        
Александър Николаев Малински Директор ДА     2020 (1)
2020 (2)
2020 (3)
2021        
Александър Огнянов Алексиев Главен специалист ДА         2022      
Александър Петров Христов Старши експерт ДА           2023    
Александър Симеонов Симеонов Главен специалист ДА         2022      
Александър Спасов Спасов Главен експерт ДА 2018   2020 2021        
Амелия Пламенова Митова Главен юрисконсулт   2018     2021 2022      
Ана Георгиева Зографова-Лишкова Директор   2018   2020   2022      
Ана Димитрова Георгиева Главен експерт ДА (2020)
ДА (2022)
    2020 2021 2022      
Ана Иванова Кръстанова Директор ДА     2020 2021 (1)
2021 (2)
2021 (3)
2022 (1)
2022 (2)
2022 (3)
2023    
Анастасия Петрова Кисова Главен експерт   2018     2021        
Ангел Василев Иванов Главен експерт   2018   2020 2021        
Ангел Иванов Джоргов Заместник-кмет ДА                
Ангел Лъчезаров Захариев Старши експерт ДА         2022      
Ангел Станков Манавски Главен специалист ДА   2019 2020 2021 2022      
Ангелина Иванова Савова Главен експерт ДА     2020 2021        
Андрей Иванов Стоянов Старши инспектор   2018   2020 2021        
Андрея Иванова Ружева Старши експерт   2018   2020          
Андриана Димитрова Лазарова Главен експерт ДА 2018   2020 2021        
Анелия Валентинова Костова Директор ДА         2022      
Анелия Георгиева Христова Старши счетоводител   2018              
Анелия Димитрова Костова Старши специалист   2018   2020          
Анелия Костадинова Тодорова Инспектор ДА   2019 2020          
Анелия Павлова Дудова-Едренова Директор ДА       2021        
Анелия Петрова Спасова Главен специалист   2018              
Анета Иванова Маркова Старши счетоводител   2018     2021        
Анета Илиева Иванова-Грозева Главен експерт   2018              
Анета Йорданова Христова Старши инспектор   2018   2020 2021        
Анжела Иванова Пешкова Началник на отдел   2018              
Ани Иванова Андонова Директор   2018              
Ани Иванова Болен Главен експерт   2018   2020          
Ани Любомирова Иванова Главен експерт   2018              
Ани Миткова Садовска Инспектор ДА                
Ани Филипова Кюртева-Гогаджова Директор ДА   2019 2020          
Анита Бойкова Методиева-Алексиева Старши експерт ДА     2020 2021        
Анита Георгиева Георгиева Счетоводител ДА 2018     2021        
Анита Пламенова Лазарова Главен специалист ДА         2022      
Анна Анелиева Павлова Старши експерт   2018   2020 2021        
Анна Атанасова Чолакова Старши инспектор   2018   2020          
Анна Георгиева Герова-Трошанова Главен експерт ДА           2023    
Анна Георгиева Дамянова Директор ДА (2022)
ДА (2023)
2018   2020          
Анна Мари Людмилова Сапунджиева Главен експерт ДА     2020          
Анна Михайлова Ангелова Старши експерт ДА           2023    
Анна Павлова Захаринова Старши инспектор   2018   2020 2021        
Анна Петрова Николова Старши специалист ДА         2022      
Анна Светозарова Донева Главен експерт   2018 2019 2020 2021        
Анна Славчева Методиева Главен експерт ДА 2018     2021        
Анна Христова Ангелова Старши инспектор   2018              
Антоанела Николаева Банкова Главен експерт   2018              
Антоанета Атанасова Тончева Главен експерт   2018 2019 2020 2021        
Антоанета Димитрова Георгиева Старши счетоводител   2018   2020          
Антоанета Димитрова Иванова Директор   2018              
Антоанета Иванова Кръстанова Директор   2018   2020          
Антоанета Найчова Миланова Директор ДА         2022      
Антоанета Петрова Андонова-Евлогиева Директор   2018              
Антоанета Петрова Савова Вътрешен одитор   2018 2019            
Антоанета Петрова Стоева Главен експерт ДА           2023    
Антон Александров Таранджийски Главен специалист ДА 2018   2020   2022      
Антония Георгиева Денева Главен експерт ДА 2018 2019 2020          
Антония Лъчезарова Ефремова Главен експерт ДА (2020)
ДА (2022-1)
ДА (2022-2)
    2020 2021   2023    
Антония Петкова Петкова Младши експерт   2018              
Апостол Цветанов Тодоров Началник на отдел ДА       2021        
Ариета Вичишта Директор ДА (2019)
ДА (2021)
  2019 2020 2021 2022      
Асен Иванов Чакъров Главен експерт   2018   2020 2021   2023    
Ася Атанасова Брадварева Старши експерт ДА         2022      
Ася Георгиева Ламбрева Главен експерт   2018              
Ася Димитрова Аярова Старши специалист ДА (2020)
ДА (2021)
      2021 (1)
2021 (2)
       
Ася Кирилова Георгиева Главен юрисконсулт   2018              
Ася Кирилова Сергиева Главен експерт   2018   2020 2021        
Ася Любчова Миланова Главен експерт   2018     20211        
Ася Миленова Любенова Старши специалист   2018   2020          
Атанас Митков Константинов Юрисконсулт ДА     2020 2021        
Атанаска Савова Герасимова-Педан Главен експерт   2018   2020 2021        
Афродита Димитрова Ильовска Директор   2018