Title Publish Date
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари: „Павлово“, „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“ и в район „Студентски“ 01.12.2021
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета), находящи се на пазари: „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Сребърна“, „Бъкстон“, „Драгалевци“ и дървени халета зад ИСК на УНСС 01.12.2021
„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари: „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци” 01.12.2021
Район „Лозенец“ обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от терен – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“, за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги 30.11.2021
Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от сграда, с предназначение: за офис/склад 29.11.2021
Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на магазин и помещение, с предназначение: за ползване на пощенския оператор за извършване на пощенска услуга 29.11.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти в район „Възраждане“ 20.11.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офиси, магазини и паркоместа 20.11.2021
„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти в район „Младост“ 19.11.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на гаражи, паркоместа и магазини 19.11.2021