Title Publish Date
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на обект публична общинска собственост за ученически бюфет, с площ 46,75 кв.м. 14.08.2015
Район Подуяне удължава срока на конкурс за организиране на ученическо бюфетно хранене в 124 ОУ Васил Левски 14.08.2015
Район Средец обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на ученически стол и ученически бюфет в сградата на 38 ОУ Васил Априлов 12.08.2015
Район Средец обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на обекти за ученическо столово хранене в сградата на 7 СОУ Свети Седмочисленици 12.08.2015
Район Средец обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на ученически стол и ученически бюфет в сградата на 133 СОУ А. С. Пушкин 12.08.2015
СБДПЛР Панчарево - ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 години на помещение от 34 кв.м. за продажба на кафе, закуски 11.08.2015
Район Витоша удължава срока на конкурса за отдаване под наем за срок от 10 години на терени - части от тротоари за извършване на търговска дейност 11.08.2015
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години на имот с площ над 10 дка, с. Плана, м. „Пусти рид” 07.08.2015
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот публична общинска собственост 07.08.2015
Район Красно село обявява конкурс за подаване на оферти зa участие в конкурс - отдаване под наем за срок от 5 години на свободен нежилищен имот, с площ 22,10 кв. м., представляващ магазин, ул. „Дамян Груев" № 8а 06.08.2015