Back

Първа МБАЛ – София ЕАД обявява търг с явно наддаване на недвижим имот в кв. Дргагалевци, собственост на дружеството

„Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява търг с явно наддаване на недвижим имот в кв. Дргагалевци, собственост на „Първа многопрофина болница за активно лечение – София” ЕАД - Монолитна сграда с идентификатор 68134.2097.529.1, със застроена площ от 1 563 кв.м, състояща се от три корпуса: І-ви корпус на два етажа, ІІ-ри корпус на три етажа и ІІІ-ти корпус на четри етажа; Сграда на един етаж с идентификатор 68134.2097.529.2, със застроена площ от 52 кв.м (инфраструктурна сграда); Пречиствателна станция с РЗП от 135 кв.м и Помпена станция с РЗП от 36 кв.м.

Начална тръжна цена – 1 317 012,00лв.

Депозитна вноска – 65 850,00лв.

Закупуване на тръжна документация – в сградата на ”Първа МБАЛ – София” ЕАД, гр.София, бул.”Патриарх Евтимий” № 37, административен блок, ст. № 6, всеки работен ден от 10:00ч до 12:00 и от 14:00ч до 16:00 ч. до 29.04.2015 г.

Цена на документацията – 100,00 (сто) лв. без ДДС.

Оглед на обекта се извършва по предварителна заявка всеки работен ден от 10:00 ч. до 14:00 ч. след закупуване на тръжна документация.

Срок за подаване на заявления за участие – до 12:00ч на 07.05.2015г., административен блок, ст. № 2 (деловотство) на Първа МБАЛ – София ЕАД.

Място, дата и час на провеждане на търга - сградата на ”Първа МБАЛ – София” ЕАД, гр.София, бул.”Патриарх Евтимий” № 37, зала на 6-ти етаж. - 08.05.2015г от 10:00ч.
    
Дата на повторно провеждане на търга: 09.06.2015 г. в същия час.