Back

Район Оборище обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на 10 бр. магазини в подлеза на бул. Ситняково (ъгъла с ул. Оборище)

РАЙОН „ОБОРИЩЕ”

І. Столична община – Район „Оборище”, бул. Мадрид 1, на основание заповед № СО-РД-09-06-28/11.04.2014 г. на кмета на Столична община ще проведе конкурс с предмет: отдаване под наем за срок от 5 години на 10 бр. нежилищни имоти - частна общинска собственост, представляващи магазини с ползване на общо санитарно помещение със застроена площ 13,25 кв. м., намиращи се в подлеза на бул. Ситняково (ъгъла с ул. Оборище):

1. магазин № 1 със застроена площ 8,52 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 162 лв. без ДДС; 
2. магазин № 2 със застроена площ 8,86 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 167 лв. без ДДС; 
3. магазин № 3 със застроена площ 8,86 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 167 лв. без ДДС; 
4. магазин № 4 със застроена площ 8,86 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 167 лв. без ДДС; 
5. магазин № 7, състоящ се от търговска зала със застроена площ 17,33 кв.м., свързана с помещение за склад и помещение за ел. табло, със застроена площ на двете помещения 22,63 кв.м., с общо застроена площ на обекта 39,96 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 359 лв. без ДДС; 
6. магазин № 8 със застроена площ 8,41 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 160 лв. без ДДС; 
7. магазин № 9 със застроена площ 8,41 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 160 лв. без ДДС; 
8. магазин № 11 със застроена площ от 8,41 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 160 лв. без ДДС; 
9. магазин № 12 със застроена площ от 8,41 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 160 лв. без ДДС; 
10. магазин № 13 със застроена площ от 9 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 170 лв. без ДДС;

Участниците в конкурса могат да участват за един или за повече магазини по свой избор, при специфичното конкурсно условие магазините да се ползват като търговски обекти.

ІІ. Място за закупуване на конкурсна документация: СО - район Оборище, бул. Мадрид 1, ет. 1, каса, при цена 50 (петдесет) лв. с ДДС.

Подаване на документите за участие: в деловодството на района, етаж 1. Преди подаване на документите се заплаща гаранция за участие в размер на 50 (петдесет) лв. поотделно за всеки самостоятелен магазин, за който се кандидатства.

Срок за закупуване на конкурсната документация и за подаване на документите за участие: до 16.30 часа на 14.10.2014г. /вторник/

Конкурсът ще се проведе на 15.10.2014 г. (сряда) в сградата на СО-район Оборище, бул. Мадрид 1, ет. 2, заседателна зала, от 10.00 часа.

Оглед на обекта: всеки работен ден в периода 11.09.2014 г. – 14.10.2014 г. от 09:00 - 12:30ч. и от 13:30 - 16:30 ч. след предварителна уговорка с отдел „Управление на общинската собственост, ЖФРКТД” на тел. 02/815 76 44.

Критерии за оценка на предложенията: 
1. Най-висока предложена наемна цена – 80 %; 
2. Предложение за ремонт, експлоатация и поддръжка на наетия обект, облагородяване и поддържане на прилежащите площи в подлеза – 20 %.

За информация: СО-район „Оборище”: отдел „Правно-нормативно обслужване, ОСДКС”, тел: 02/815 76 39 и 02/815 76 36; отдел „Управление на общинската собственост, ЖФРКТД”, тел. 02/815 76 44