Back

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на 2 бр. помещения за ученически зъболекарски кабинети в 45 ОУ и 113 СОУ

РАЙОН „ИЛИНДЕН”

В изпълнение на Заповед № СО -РД- 09-08-40/19.05.2014 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК на СОС

СО - район „Илинден” 
обявява конкурс

за отдаване под наем на 2 бр. помещения за ученически зъболекарски кабинети, находящи се на територията на район „Илинден”, представляващи:
1. Помещение – училищен зъболекарски кабинет - 16 кв.м., находящ се в 45-то ОУ „Константин Величков“, ул. „Пловдив“ № 20.
Начална конкурсна месечна наемна цена: 88.00 лв. (без ДДС).
2. Помещение - училищен зъболекарски кабинет - 16 кв.м. находящ се в 113-то СОУ „Сава Филаретов“, ул. „Пиротска“ № 177.
Начална конкурсна месечна наемна цена: 51.20 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие: 100.00 лв., внесени в касата на район „Илинден”, ет. 4, стая 418 – срок за внасяне: до 15.00 ч. на 13.10.2014 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията: до 14.00 ч. на 13.10.2014 г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А, вх. Б, служба „АИО”, фронтофис.

Цена на книжата: 60.00 лв. (с вкл. ДДС).

Краен срок за подаване на офертите: до 16.00 ч. на 13.10.2014 г. включително в служба „АИО” на район „Илинден“.

Провеждане на конкурса на 14.10.2014 г. от 10.00 ч., стая 421, ет. 4 на район „Илинден”.

Информация на тел. 439 73 46; 439 73 47 - район „Илинден”.

Забележка: За всеки от посочените кабинети се участва с отделна документация.