Back

МЦ XVI - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 36 месеца на три помещения (медицински кабинети) в сградата на центъра

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР XVI – СОФИЯ“ ЕООД
гр. София, ул. „Дамян Груев" № 8 А

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА
ОБЕКТИ В СГРАДАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР

На основание чл. 27, ал. 3 Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по протокол № 58 от 11.02.2010 г. на Столичния Общински Съвет и Решение от 25.01.2013 г. на Управителя на дружеството за обявяване на конкурс за отдаване под наем на ОБЕКТИ - ПОМЕЩЕНИЯ в сградата на „Медицински център XVI - София" ЕООД, на ул. „Дамян Груев" № 8А, за СРОК от 36 месеца и при начална цена, както следва:

1. Помещение медицински кабинет с обща площ от 27,60 кв.м. намиращо се на трети етаж, вход „Б" на сградата срещу стълбищна площадка - 4,10 лв./кв.м. 
2. Помещение медицински кабинет с обща площ от 27.60 кв.м. намиращо се на трети етаж, вход „Б" на сградата срещу стълбищна площадка - 4,10 лв./кв.м. 
3. Помещение медицински кабинет с обща площ от 10.38 кв.м. намиращо се на трети етаж, вход „Б" на сградата срещу стълбищна площадка - 4,10 лв./кв.м.

Съгласно решението, огледите могат да бъдат извършвани от 01.02.2013 г. до 28.02.2013 г. от 11.00 - 16.00 часа.

Документация за участие може да се закупи всеки работен ден, считано от 01.02.2013 г. до 28.02.2013 г., от 11.00 до 16.00 часа на посочения адрес, кабинет „Счетоводство" на IV етаж, след заплащане на сумата от 5 лева в счетоводството на дружеството.

Конкурсът ще се проведе на 04.03.2013 г. в 12 часа в сградата на центъра.

Офертите ще се приемат в кабинет „Счетоводство" на IV етаж в сградата на центъра, всеки ден от 11.00 до 16.00 часа, до 28.02.2013 г.