Back

„Академия за ВИЗИОНЕРИ“ превръща идеите на младите хора на София в реалност

По-малко от месец остава за кандидатстване в „Академия за ВИЗИОНЕРИ“. Инициативата на Столична община e привлякла утвърдени експерти в 5 направления, които ще подпомагат младите хора от 15 до 29 г., живеещи в София, в разгръщането на визионерските си планове. Столична община ще финансира най-добрите идеи, създадени по време на обучителните сесии.

Всеки желаещ да участва следва да избере едно от 5-те направления:

Екология и градска среда, с мотиватори – Любо Георгиев, Елица Панайотова 
Спорт и здраве, с мотиватори – Виктор Кирков, Тереза Маринова
Изкуство, култура, образование и наука, с мотиватори – Светлана Ломева, Любов Костова
Гражданско и здравно образование и медийна грамотност, с мотиватори – Яна Пеловска, д-р Радосвета Стаменкова
Подкрепа на хора в неравностойно положение, рискови групи, животни в риск, с мотиватори – Юлия Георгиева, Дора Радева от фондация „Четири лапи“

Във връзка с отбелязването на 200 години от рождението на Георги С. Раковски  и 100 г. от смъртта на Иван Вазов през 2021 г. Академията ще подкрепи и проектни концепции, обвързани с годишнините.

 

Програмата на „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ предвижда:

  • Кандидатстване  – до края на м. февруари 2021;
  • Мотивационни обучителни сесии от експерти – в периода април – май 2021 г.;
  • Представяне на идеите, създадени по време на обучението;
  • Финансиране на най-добрите идеи;
  • Популяризиране на идеите; церемония по награждаване и връчване на специален приз

За реализацията на младежките идеи, както и за тяхното популяризиране, участниците ще могат да разчитат изцяло на професионалната подкрепа на ментор и екипа на дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община.

Всеки желаещ да се включи в Академията е необходимо да подаде информационна карта до края на месец февруари 2021, на e-mail mladi@sofia.bg

Инициативата е със свободен достъп и е насочена към младежи от 15 до 29 години, живеещи на територията на София.

Академията ще се проведе в модерното младежко пространство – Софийска лаборатория за иновации, ул. "Сердика" № 1, ет. 3.

При наложени противоепидемични мерки, към датата на стартиране на обучителните сесии, дейностите ще преминат в електронна среда.

Пълната информация за „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ е публикувана на официалния електронен портал на Столична община – www.sofia.bg/youth-activities