Back

Организация на движението за заснемане на филмова продукция

От 06.00 до 12.00 часа на 10.03.2020 г. се забранява влизането и разреши паркирането на пътни превозни средства по крайна дясна лента на ул. „Продан Таракчиев“, от Терминал 2, посока бул. „Брюксел“.

От 08.00 до 19.00 часа на 10.03.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на бул. „Янко Сакъзов“ между ул. „Сан Стефано“ и ул. „Кракра“.
 

КАЛЕНДАР за тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО       

 

АРХИВ по тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО