Back

Организация на движението за ремонт на северен тротоар на ул. „Св. Г. Софийски“ в участъка от ул. „Константин Иречек“ до бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства както следва:

  • от 05.09.2020 г. до 06.09.2020 г. /включително/ по северното пътно платно на ул. „Св. Г. Софийски“ в участъка от ул. „Яков Крайков“ до пешеходната пътека при спирка ВМА;
  • от 07.09.2020 г. до 08.09.2020 г. /включително/ по северното пътно платно на ул. „Св. Г. Софийски“ в участъка от пешеходната пътека при спирка ВМА до бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“.
  • от 09.09.2020 г. до 13.09.2020 г. /включително/ по северното пътно платно на ул. „Св. Г. Софийски“ в участъка от ул. „Константин Иречек“ до ул. „Виктор Григорович“;

От 14.09.2020 г. до 18.09.2020 г. /включително/ по северното пътно платно на ул. „Св. Г. Софийски“ в участъка от ул. „Виктор Григорович“ до ул. „Райко Жинзифов“;
07.09.2020 г. до 08.09.2020 г. /включително/  се измества автобусна спирка с код 0418 „ВМА“ на ул. „Св. Георги Софийски” в посока бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“ за автобусни линии №№ 72, 260 и 604 и тролейбусни линии №№ 2, 8 и 9 с 40 метра в посока ул. „Яков Крайков“ на 5 м преди пешеходната пътека;

От 14.09.2020 г. до 18.09.2020 г. /включително/ се измества автобусна спирка с код 1035 „МБАЛ Александровска“ на ул. „Св. Георги Софийски” в посока бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“ за автобусни линии №№ 72, 260 и 604 и тролейбусни линии №№ 2, 8 и 9 с 60 метра в посока ул. „Константин Иречек“;
 

КАЛЕНДАР за тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО       

 

АРХИВ по тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО